محاسبات سازه و نقشه اتوکدی ساختمان ۷ طبقه بتنی با دیوار برشی

محاسبات سازه و نقشه اتوکدی ساختمان ۷ طبقه بتنی با دیوار برشی

محاسبات سازه و نقشه اتوکدی ساختمان ۷ طبقه بتنی با دیوار برشی

توضیحات فایل نقشه اتوکد
این مجموعه شامل محاسبات یک ساختمان دارای کاربری مسکونی میباشد. تعداد طبقات ساختمان ۷ است و در یک جهت سیستم قاب خمشی و در جهت دیگر سیستم ترکیبی خمشی+ دیوار برشی میباشد. در ابتدا نقشه معماری ساختمان موجود است. با استفاده از نرم افزار ایتبس نسخه ۹٫۷٫۱ نسبت به تحلیل و طراحی سازه اقدام شده و بعدا با استفاده از نرم افزار سیف نسخه ۸٫۰٫۸ تحلیل و طراحی پی انجام شده است.

نقشه معماری ساختمان مسکونی 7 طبقه

پلان ساختمان 7 طبقه بتنی

نقشه سازه که شامل: پی، آرماتورهای تقویتی پی، آکس گذاری ستونها، جزئیات ستون، تیر ریزی در طبقات، جزئیات تیر، جزئیات دیوار برشی، جزئیات دستگاه پله و آسانسور و …. ضمیمه شده است.

همچنین دفترچه محاسبات سازه که شامل چگونگی تعیین بارها و کنترلهای خروجی ایتبس میباشد هم ضمیمه شده است. خروجی نرم افزارهای ایتبس و سیف نیز موجود است (فایلهای e2k , f2k).

این محاسبات توسط شخص دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ۲ انجام شده است.

راهنمای استفاده
فایلهای e2k توسط نرم افزار ایتبس از روش import باز میشود
فایل f2k توسط نرم افزار سیف از روش import باز میشود
فایلهای نقشه سازه با استفاده از نرم افزار اتوکد
فایل دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار ورد
فایلهای خروجی ایتبس و سیف و نقشه اتوکدی سازه به همراه دفترچه محاسبات سازه

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: autocad