پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی ۴۷ اسلاید

پاورپوینت پمپهای هیدرولیکی ۴۷ اسلاید

پمپهای هیدرولیکی

عنوان ارائه : حفاری چاه های عمیق و نصب پمپاژ در آنها

پمپ های هیدرولیکی:
با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است . پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و … تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.

پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان :
پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر میزان جابه جایی :

پمپ های دنده ای Gear Pump
دنده خارجی External Gear Pumps
دنده داخلی Internal Gear Pumps
پمپ های گوشواره ای Lobe Pumps
پمپ های پیچی Screw Pumps
پمپ های ژیروتور Gerotor Pumps
پمپ های پره ای
پمپ های پیستونی محوری با محور خمیده (Axial piston pumps(bent-axis type)) :
پمپ های پیستونی محوری با صفحه زاویه گیر (Axial piston pumps(Swash plate)) :
پمپ های پیستونی شعاعی (Radial piston pumps)
پمپ های پلانچر (Plunger pumps)

پمپ ها

به طورکلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی رااز یک منبع خارجی اخذ و به سیالی که از آن عبور می نماید انتقال دهد. درنتیجه انرژی سیال بعدازخروج از ماشین افزایش می یابد .پمپ ها را برمبنای نحوه انتقال انرژی به سیال به دو دسته تقسیم بندی می کنند:

۱ـ پمپ های دینامیکی:که انتقال انرژی ازآنها به سیال به طوردائمی است .
۲ـ پمپ های جابجایی:که انتقال انرژی ازآنها به سیال به صورت متناوب یا پریودیک است. می توان پمپ هارابراساس نحوه عملکردشان بگونه ای دیگر نیز دسته بندی کرد:

۱ـ پمپ های سانتریفوژ (جریان شعاعی) : عملکرداین پمپ به این صورت است که درآن سیال موازی محور واردچرخ پمپ شده وعمود برآن ازچرخ خارج می گردد.این پمپ ها معمولاً برای ایجاد فشارهای بالا دردبی های کم به کار می روند .بنابراین اغلب پمپ های سانتریفوژ توانایی خوبی درایجادفشارهای بالادارند.پمپ های سانتریفوژ شایع ترین نمونه ازپمپ هاهستند .
۲ـ پمپ های محوری : سیال موازی محور وارد پمپ می گردد و به طور موازی نسبت به محور ازچرخ خارج می گردد .این پمپ ها برای ایجادفشارها و دبی های متوسط به کار می روند.

۳ـ پمپ های نیمه سانتریفوژ (یا باجریان مختلط) : سیال موازی محور وارد چرخ پمپ می گردد و به طورمایل نسبت به محورازچرخ خارج می گردد.این پمپ ها برای ایجادفشارها و دبی های متوسط به کارمی روند .این پمپ هانسبت به پمپ های سانتریفوژتوانایی بیشتری دراستفاده وبه کارگیری دبی های یالا رادارند .

مبانی و کاربرد پمپهای گریز از مرکز centrifugal pump

اصول کار کلیه این پمپ هابراساس استفاده ازنیروی “گریزاز مرکز” پایه گذاری شده است . هرحجمی که دریک مسیردایره ای یامنحنی الشکل حرکت کند ، تحت تاثیرنیروی گریزازمرکز واقع می شود .

جهت نیروی مذکور طوری است که همواره تمایل داردکه جسم را ازمحوریامرکز دوران دورسازد .
دیدکلی در این این نوع پمپ مایع به مرکز پمپ و پای پره‌ها وارد شده و اثر نیروی گریز از مرکز که ناشی از گردش سریع پمپ می‌باشد، انرژی جنشی زیادی پیدا کرده و به طرف خارج پرتاب می‌شود و پوسته را پر از سیال می‌کند. انرژی جنبشی در قسمت خروجی پمپ اجبارا به انرژی فشار تبدیل می‌گردد. جهت حرکت پروانه: جهتی است عمود بر فرو رفتگی پره ها در پمپها.


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.