پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر بر جریان پول و سرمایه

پاورپوینت عوامل اقتصادی موثر بر جریان پول و سرمایه

عوامل اقتصادی موثر بر جریان پول و سرمایه

عوامل اقتصادی موثر برجریان پول و سرمایه (تحولات – تورم – تغییرات نرح بهره)
ادبیات موضوع
“ماسون” جریان تراکم سرمایه را شامل سه مرحله می‌داند:
– افزایش در حجم واقعی پس‌اندازها
– بسیج منابع مالی پس‌انداز از طریق موسسات پولی و مالی
– سرمایه‌گذاری وجوه پس‌انداز شده به منظور تراکم سرمایه مجدد.

عوامل موثر بر شکل‌گیری پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور

درآمد
با نگاهی به آمارهای درآمد سرانه در کشور طی ۳۰ سال گذشته ملاحظه می‌شود که درآمد سرانه مردم ایران به قیمت های ثابت حدود ۱۲۰ درصد کاهش یافته است.
براساس برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله، در صورت استمرار نرخ رشد فعلی درآمد سرانه؛ شکاف بین درآمد سرانه بین ایران و کشورهای مورد مقایسه افزایش بیشتری یافته و با توجه به نرخ رشد متوسط درآمد این کشورها نسبت درآمد سرانه کره به ایران ۱۱٫۵ برابر، مالزی ۴ برابر، سنگاپور ۲۴ برابر و تایلند ۲ برابر خواهد شد.
در سال ۱۳۸۲ بین هزینه و درآمد خانوار شهری۳۳۰ هزار تومان کسری وجود داشته است و بر اساس همین آمار در سال ۱۳۷۶ شکاف بین هزینه و درآمد خانوار ۱۲۳ هزار تومان و در سال ۱۳۸۱ ،۲۵۰ هزار تومان برآورد شده بود.

توسعه بازار مالی

فرایند تئوریک توسعه بخش مالی-توسعه اقتصادی
هزینه های بازار
– هزینه های اطلاعات
– هزینه های معاملات

بازار سرمایه و واسطه گری مالی

نقش بازار های مالی:
– تجهیز پس انداز، تخصیص منابع، اعمال کنترل بر شرکتها،
– تسهیل مدیریت ریسک، سهولت در امر معاملات، خدمات و قراردادها

مجرایی در جهت رشد:
تجمیع سرمایه
نوآوری تکنیکی و مالی
رشد اقتصادی

بازار مالی

پازل رشد اقتصادی- توسعه بازارهای مالی
در تئوری اول فرضیه“finance-led growth” مطرح می‌شود.
در این جا فرض می‌شود که فرایند “عرضه- هدایت“ بین بازار مالی و رشد اقتصادی ایجاد ارتباط می‌نماید.
یک بخش مالی قوی با زیر ساخت‌ها و نهادهای مالی، امکان تخصیص بهینه منابع محدود مالی از بخشهای دارای مازاد به سمت بخش‌های دارای کسری فراهم می کند

بازارهای مالی (بازار پول و بازار سرمایه)

در مدیریت مالی دو نوع بازار مالی از هم تفکیک می شوند که عبارتند از:
۱ـ بازارهای سرمایه
۲ـ بازارهای پولی و بانکها
در کشور ما در حوزه اقتصاد کلان یکی از موارد بسیار مهم برای توسعه اقتصادی کشور بازار سرمایه و پول است.
بازار پولی که عمدتا توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تامین اعتبارات کوتاه مدت است.

بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تامین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد
سیاست پولی ،سیاست اقتصادی است که ازابزارهای پولی به منظور حصول اهداف کلان اقتصادی مثل تثبیت قیمت ها ،بهره می جوید
به بیان دیگر استفاده ازابزارهایی برای قراردادن حجم پول یا نرخ بهره درسطوح مورد نظر بمنظور تحت تأثیر قراردادن فعالیت های اقتصادی ،سیاست پولی نامیده می شود.

کسترش نقش دولتها درمدیریت تقاضا دردهه ۱۹۳۰وپس ازآن به منظور مقابله با نوسازی اقتصادی توجه به سیاست پولی رادر کنار سیاست مالی بعنوان یک ابزار تکمیلی ودربرخی ازکشورهای صنعتی باعث توجه بیشتر اقتصاددانان بویژه منتقدین کینز به نقش پول به عنوان مهم ترین عامل تورم شده بدین سبب مجددا نقش سیاست پولی البته برای کنترل عرضه پول و تورم مورد تأکید قرارگرفت.

ابزارهای سیاست پولی

منظور ازابزارهای سیاست پولی ،ابزارهای اولیه است که مقامات پولی یک کشور درکنترل وتنظیم پول یا نرخ بهره برای تنظیم سطوح مطلوب فعالیت های کلان اقتصادی مورد استفاده قرارمی دهند

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 53

فرمت فایل: پاورپوینت