پرسشنامه پیوند بین والدین فرم مادر

پرسشنامه پیوند بین والدین فرم مادر

پرسشنامه استاندارد پیوند بین والدین فرم مادر

معرفی پرسشنامه
ابزار پیوند والدینی یک پرسشنامه خود سنجی ۲۵ سوالی است که برای سنجش دو بعد مراقبت (یا دلسوزی) و حمایت افراطی والدین از دید فرزندان ساخته شده است. از آزمودنی خواسته می شود که ۱۶ سال اول زندگی خود را به یاد آورد و سپس رفتارها و نگرش های مادر خود را در طول این دوره رتبه بندی کند. این پرسشنامه با مقیاس لیکرت در یک طیف ۴ گزینه ای درجه بندی شده است.

هدف: سنجش ادراک فرزندان از الگوهای تربیتی والدین
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد
تعداد سوال: ۲۵
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

منابع :
ثنایی ، باقر و همکاران. مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج و… (منبع کامل داخل فایل)

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD