پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش دولتی

پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش دولتی

پرسشنامه آماده مدیریت با عنوان پرسشنامه چابکی سازمانی در بخش دولتی

توضیحات پرسشنامه :
این فایل مربوط به پرسشنامه مورد استفاده در یک پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری است. روایی و پایایی پرسشنامه محاسبه شده است. تعداد سوالات 16 سوالات و ابعاد مورد سنجش ۵ بعد به شرح زیر می باشند.

لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن اورده شده است.

  1. رهبری
  2. تغییر سازمانی
  3. فرهنگ سازمانی
  4. خدمات مشتریان
  5. مدیریت عملکرد

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD