پرسشنامه رایگان چشم انداز زمان ZTPI

پرسشنامه رایگان چشم انداز زمان ZTPI

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد چشم انداز زمان ZTPI شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه چشم انداز زمان زیمباردو (ZTPI) دارای ۶۶ گویه می باشد که به منظور ارزیابی چشم انداز زمان در افراد بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «بسیار نادرست»، «نادرست»، «بی تفاوت»، «درست» و «بسیار درست» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.این پرسش نامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتبار یابی (سنجش روایی و پایایی است) اما زیمبادرو روایی  و پایایی آن را مطلوب بیان کرده است.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (ایرانی)
نوع فایل:word
مقاله بیس: دارد (یک مقاله انگلیسی)
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
قیمت: رایگان
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

لینک دانلود پرسشنامه : پرسشنامه رایگان چشم انداز زمان ZTPI

به این پرسشنامه رایگان چند ستاره می دی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: رایگان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD