گزارش کارآموزی در اداره کل راه و ترابری استان لرستان

گزارش کارآموزی در اداره کل راه و ترابری استان لرستان

موضوع کارآموزی گزارش : نقشه برداری، راهسازی، روکش آسفالت، پل سازی
مکان کارآموزی : اداره کل راه و ترابری استان لرستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
دانشکده فنی مهندسی گروه عمران

مقدمه وتشکر
حمل و نقل از جمله بخش های زیر بنایی اقتصاد هر کشور است لذا فرایند توسعه اقتصادی یک کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار می دهد و از این رو شرایط وموقعیت این بخش یکی از شاخصهای مهم سطح توسعه محسوب می گرددودر واقع حمل ونقل نیروی محرک توسعه کشور می باشد .
با توجه به نقش و اهمیت حمل ونقل د ربرنامه توسعه جایگاه این بخش از نقطه نظر سرمایه گذاری در برنامه های مختلف عمرانی از اهمیت خاصی برخوردار است وبر توسعه سایر بخشهای اقتصادی همانند کشاورزی وصنعت نیز تاثیر بسیار مهمی خواهد گذاشت .
توسعه تکنولوژی ساخت تجهیزات اجرایی راه ،تولید مصالح مرغوب ،تولید انواع قیر وافزودنیهای ان از یک طرف و افزایش ترافیک جاده ها ووزن کامیونها از طرف دیگر در شریط حاظر ضرورت طراحی و ساخت جاده های با کیفیت بالا را می طلبد.
اداره راه وترابری بعنوان متولی ساخت ، توسعه ،نگهداری واصلاح راههای اصلی وفرعی کشور وظیفه بسیار سنگین ومهمی را بر عهده دارد .اینجانب در طول مدت کارآموزی در قسمتهای مختلف آن واز نزدیک فعالیت داشته ولازم میدانم از همکاری وراهنمایئهای کلیه عزیزان بخصوص ازآقای مهندس آزادی مقدم که با توجه به مشغله کاری به سوا لات بنده پاسخ میدادند تشکر وقدر دانی نمایم .

فهرست مطالب
مقدمه وتشکر
آشنایی کلی با مکان کار آموزی
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز
آزمون آموخته ها ونتایج
بازدید از نصب پل بیلی
مزیت استفاده از پل
قطعات پل
مونتاژ ونصب پل
نرم افزار مهندسی ROAD
طراحی وترسیم پلان مسیر
طراحی وترسیم خط مقاله
طراحی وترسیم مقاطع عرضی و محاسبه سطوح و احجام آنها
ترسیم پلان
ترسیم خط زمین مقاطع عرضی
ملاحظاتی برتهیه آسفالت گرم در کشور
انتخاب مصالح مناسب ومرغوب
معادن مصالح سنگی غالباً بصورت
عدم توجه به خصوصیات زمین شناسی مصالح سنگی
تاسیسات تهیه آسفالت گرم
تنظیم میزان خروجی مصالح از سیلوهای مصالح سرد
کوره خشک کن
مخازن مصالح سنگی گرم
کنترل سیستم گرمایش قیر
کنترل میزان فیلر
نتیجه گیری
آسفالت سطحی
زبری سطح روسازی
انواع آسفالت سطحی
آسفالت سطحی تک لایه ای
آسفالت سطحی دو لایه ای
فصل کاری مناسب
مصالح سنگی
قیر (ماده چسبنده)

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 28

فرمت فایل: WORD