گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق و الکترونیک – مخابرات

گزارش کارآموزی رشته مهندسی برق و الکترونیک – مخابرات

رشته مهندسی برق و الکترونیک مخابرات
چکیده گزارش کارآموزی
دستگاه سوئیچ دیجیتال به عنوان قلب و مرکز کلیه ارتباطات تلفنی محسوب می شود. با توجه به اهمیتی که ارتباطاتی نظیر تلفن، اینترنت، فاکس و … در زندگی امروز به عهده دارند، سرویس و نگهداری و همچنین ارائه خدمات به مشترکین از طریق سالنهای دستگاه در مراکز تلفن اهمیت مضاعفی پیدا کرده است و وظیفه افرادی که در این مراکز مسئولیت دارند از یک سو نگهداری و سرویس خود دستگاه و از طرف دیگر ارائه خدمات به مشترکین می باشد. خدماتی نظیر قطع و وصل و دایر کردن سرویسهای ویژه و مزاحم یابی.

کارآموزی که طی مدت کوتاهی در این مرکز مشغول فعالیت است می تواند با اکثر این وظایف بطور خلاصه آشنا شود در گزارش حاضر سعی شده است که اطلاعات کسب شده تقریباً بطور کامل در اختیار مطالعه کنندگان قرار گیرد.

فهرست مطالب کارورزی
چکیده:
فصل اول:
تاریخچه مخابرات
تعریف مخابرات:
فصل دوم:
ارزیابی بخشهای مرتبط یک مرکز تلفن با مهندسی مخابرات
سوئیچ S12:
سیگنالینگ:
خصوصیات S12:
امکانات سیستم S12:
* امکانات مشترک Subscriber Feutures:
برقراری ارتباط مشترک اشغال:
Completion of a call to busy subscriber
فراخوان با کنترل راه دور: Paging and remotely controller devise
مزاحم گیری: Malicious Call Handling
انتظار مکالمه: Call waiting and trunk offering
سرویس ویژه نگهداری و انتقال مکالمه:‍ Hold and transfer facilities
سرویس ویژه همگانی: Coin box facilities
درجه بندی خط مشترک: Subscriber Line Classes
توضیحی در باره تلفن تون و پالس:
پالس:
تون:
پیرامون ماژولهای مختلف S12:
ماژول کنترل واحد A:
ماژول ASM:
کارت TAUA:
کارت RACK Alarm:
ماژول (Digital Trunk Module) DTM:
OBC (On Board Controller):
ماژول CTM:
وظایف ماژول SUM:
کارت TSAI:
سیستم توزیع CLOCK:
کارت SUNT:
کارتهای SUM:
کارت DPM:
کارت RALM و RLMA:
کارت DLGC:
کارت LADR:
وظایف MTUC:
شبکه سوئیچ دیجیتال (DSN)
کارت سوئیچ DSE (Digital Switch Element):
ساختار شبکه DSN
آدرس شبکه ماژولها:
فرمانها:
مقایسه آدرسها:
Soft ware نرم افزار
ماشین پیام محدود FMM (Finite Message Machines)
Virtual Machin ماشین مجازی:
اجزاء Fmm:
انواع Fmm از نظر عمل:
۱- mono process
۲- multy process
SSM (System Support Machine):
ساختار Message:
انواع پیامها:
۱- Basic Message:
۲- Direct Message:
فصل سوم:
آموخته ها و نتایج
شارژینگ:
Error:
تعویض کارت:
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 35

فرمت فایل: WORD