گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی

گزارش کارآموزی مراحل تولید دارو و ارزیابی کار و زمان در شرکت داروسازی

مقدمه
در این پروژه ما در صدد آشنایی با چگونگی تولید دارو از زمان ورود مواد اولیه تا زمان تولید، بسته بندی و فروش و خروج داروی تولید شده از شرکت بودیم. برای این منظور کار خود را از انبار مواد اولیه که محل ورود مواد به شرکت بود، شروع کردیم. و چگونگی تحویل مواد اولیه، قرنطینه، آزمایش روی مواد، نگهداری، توزین و تحویل به بخش تولید را مورد مشاهده و ثبت قرار دادیم.

واحد تولید دومین مکانی بود که اصلی ترین قسمت کار یعنی تولید دارو در آنجا صورت می گرفت این واحد خود به سه بخش تولید مایعات، جامدات و آنتی بیوتیک تقسیم می‌شد که شرح تولید هر کدام در بخش تولید ذکر خواهد شد.

و در نهایت انبار محصولات وجود داشت که محل نگهداری داروهای تولید شده و تحویل آن به شرکتهای پخش مواد دارویی جهت توزیع در سطح کشور می باشد.

مراحل تولید دارو در کارخانه داروسازی

مراحل تولید دارو

هدف از انتخاب این پروژه علاقه به آشنایی با چگونگی تولید دارو بود. زیرا این بخش تولیدی کمتر مورد توجه متخصصان صنعت بوده است و بنده در طول تحصیل هیچگاه ندیده ام که از داروسازی به عنوان یک صنعت اسمی برده شود یا مثالی ذکر گردد. و بیشتر دانشجویان رشته های شیمی، داروسازی، آزمایشگاهی، میکروبیولوژی و رشته های مرتبط با آنها به کارآموزی و تحقیق در این صنعت می پردازند. در حالی که یکی از صنایع بسیار مهم و حیاتی کشور می باشد که یکی از ابزارهای حفظ بهداشت و سلامتی جامعه به شمار می آید.

ضمن کار و مطالعه در مورد چگونگی تولید دارو با توجه به اهمیت ارزیابی کار و زمان در موسسات تولیدی و به پیشنهاد شرکت، روش سنجی و زمان سنجی در این شرکت را نیز مورد بررسی قرار دادم. که مباحث مربوط و فعالیتهای انجام شده در بخش ارزیابی کار و زمان ذکر می شود.

امید است که با آشنایی بیشتر دانشجویان صنعتی این بخش تولیدی و همت صاحبان این صنایع به ایجاد ارتباط با موسسات تحقیق صنایع، شاهد رشد هر چه بیشتر این صنعت مهم و حیاتی در کشورمان باشیم و با افزایش توان کمی و کیفی تولید دارو این صنعت را به خودکفایی رسانده و از واردات آن که در شرایط بحرانی مشکلات عمده ای را برای ما به بار می آورد، بی نیاز باشیم.

کارآموزی در شرکت داروسازی

شرکت داروسازی

فهرست مطالب
۱- مقدمه ۲
۲- تاریخچه شرکت ۴
فصل اول : انبارداری
۱- انبار و انواع آن ۷
– انبار از نظر مواد و محصولات ۸
– انبار از نظر چگونگی نقش و ماهیت عمل ۸
– انبار از نظر فیزیکی ۹
۲- نقش انبار ۹
۳- اهمیت انبارداری ۱۰
– انباردار ۱۲
۴- انبار مواد اولیه شرکت ۱۳
– انبارهای مواد اولیه ۱۴
– تأمین کنندگان مواد اولیه ۱۴
– کارکنان انبار مواد اولیه ۱۴
– محل سازمانی انبار مواد اولیه ۱۵
– اهم وظایف انباردار ۱۵
– رعایت اصول ایمنی در انبار مواد اولیه ۱۶
– وسایل کار در انبار مواد اولیه ۱۷
– نظام خروج مواد اولیه از انبار مواد اولیه ۱۷
– روشهای انبار کردن ۱۷
– کارهای اداری انبار مواد اولیه ۱۸
– گردش مواد در انبار مواد اولیه ۱۹
۵- انبار محصولات ۱۹
– وظایف انباردار ۱۹
– گردش محصولات در انبار محصولات ۲۰
۶- انبار گردانی ۲۱
فصل دوم: تولید
۱- تولید و عملیات ۲۶
۲- ماشین آلات شرکت ۲۷
۳- استقرار ماشین آلات شرکت ۲۸
– ویژگیهای استقرار ماشین آلات شرکت ۲۸
– معایب استقرار ماشین آلات شرکت ۲۹

گزارش کارآموزی در کارخانه صنعت داروسازی

کارخانه صنعت داروسازی

۴- محصولات شرکت ۳۰
۵- نحوه تولید دارو ۳۱
– مراحل تولید شربت و قطره ۳۱
– مراحل تولید قرص ۳۲
– مراحل تولید کپسول ۳۳
۶- ساخت دارو ۳۴
– روش ساخت شربت اکسپکتورانت ۳۴
– روش ساخت قطره ویتامین A+D 35
– روش ساخت قرص الومینیوم MG 36
– روش ساخت کپسول ترامادول ۵۰ میلی گرمی ۳۷
فصل سوم : ارزیابی کار
۱- بهره وری ۳۹
– تاریخچه و مفهوم بهره وری ۳۹
– آنالیز بهره وری ۴۱
– اندازه گیری بهره وری ۴۳
– معیارهای بهره وری ۴۳
عوامل موثر بر بهره وری ۴۵
– بهره وری در صنعت ۴۶
– زمینه بهره وری ۴۷
– برداشت کارگران از بهره وری ۴۹
– عوامل مؤثر بر بهره وری ۵۰
– راههای افزایش بهره وری ۵۲
۲- ارزیابی کار ۵۴
– ارزیابی کار وسیله مستقیم افزایش بهره وری ۵۴
– چرا ارزیابی کار سودمند است؟ ۵۶
– فنون ارزیابی کار و ارتباط آنها با یکدیگر ۶۰
– شیوه اصلی ارزیابی کار ۶۲
۳- ارزیابی روش (تعریف و هدفها) ۶۴
– شیوه اصلی ارزیابی روش ۶۵
– ثبت بررسی، ایجاد (ثبت واقعیات) ۶۷
– نمودار خلاصه فرآیند ۶۸
– نمودارهای گردشی فرآیند ۷۰
– مثالی برای نمودار گردشی فرآیند ۷۴
– بررسی انتقادی: فن پرسش و پاسخ ۷۵
– پرسشهای اولیه ۷۶
– پرسشهای ثانویه ۷۸
– ایجاد روش اصلاح شده ۸۰
– مثالی برای روش اصلاح شده ۸۲
۴- ملاحظات کلی در مورد کارسنجی ۸۵
– مقصود از کارسنجی ۸۶
– موارد استفاده کارسنجی ۹۲
– شیوه اصلی کارسنجی ۹۳
– فنون کارسنجی ۹۵
– منابع و مأخذ ۹۶

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 100

فرمت فایل: WORD