گزارش کارآموزی تاسیسات شرکت لوله سازی اهواز

گزارش کارآموزی تاسیسات شرکت لوله سازی اهواز

کارآموزی تاسیسات شرکت لوله سازی اهواز

مقدمه
گسترش شهرنشینی و ایجاد روز افزون مجتمع های مسکونی و ساختمان های مرتفع از یک طرف و مسئله تأمین اقتصادی هوای مطبوع و مناسب به نیاز ساکنین و اقتضای نوع ساختمان از سوی دیگر موجب پیشرفت سریع تکنیک های سرمایش و گرمایش در نیم قرن اخیر شده است به طوری که حرارت مرکزی و تهویه مطبوع خود به چندین شاخه تخصصی تقسیم می شود که احاطه و اشراف کامل بر تمامی جزئیات سیستمهای متعارف در سطح جهان شاید پس از سالها مطالعه و تجربه عملی نیز حاصل نشود ولی کلیه سیستم های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، قطع نظر از نوع آنها بر پایه اصول در دست یابی به یک سیستم گرمایش و سرمایش مطلوب نقشی تعیین کننده دارد.

هوا مایه زندگی و نیاز به آن بیش از نیاز به آب و غذا می باشد. مقدار متوسط هوائی که یک انسان بالغ در یک شبانه روز تنفس می کند تقریبا ۱۵kg است در حالیکه غذا و آب به ترتیب ۲٫۵,۱٫۵kg است. آدمی بدون غذا تقریبا ۵ هفته و بدون آب ۵ روز زنده می ماند ولی بدون هوا بیش از چند دقیقه قادر به ادامه زندگی نیست.

هوا مخلوطی از گازهای مختلف است که قسمت اعظم آن را گازهای نیتروژن و اکسیژن تشکیل می دهد.
هوای سالم و طبیعی به طور تقریب شامل ۷۸% نیتروژن و ۲۱% اکسیژن، ۹۳% آرگون و ۰۳/۰% گاز کربنیک و مقادیر بسیار جزئی نئون- هلیوم- کریبتون و غیره می باشد.

فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب

فهرست مطالب
تشکر و تقدیر
مقدمه
بخش ۱
توضیحات در مورد سایت تصفیه خانه پساب صنعتی و فاضلاب شرکت لوله سازی اهواز
فلودیاگرام سیستم پسآب صنعتی
فلودیاگرام تصفیه خانه فاضلاب
مشخصات تجهیزات مخازن تصفیه خانه فاضلاب
بازدید و کنترل روزانه تأسیسات سایت آبرسانی
بخش ۲
توضیحاتی در مورد سایت آبرسانی شرکت لوله سازی اهواز
شستشوی سیستم کربن اکتیو
تولید آب نرم و احیاء کردن سیستم سختی گیرها
تولید آب صنعتی یه دمین
احیاء و شستشوی سیستم R-O
شستشوی فیلترهای شنی
بخش ۳
توضیحات در مورد تجهیزات سرمایش و گرمایش شرکت لوله سازی اهواز
سرمایش و گرمایش
جیلرها
پمپ ها
بویلرها
برج خنک کن
جیلرهای آب
بررسی یک سیکل تبرید
کمپرسور
کندانسور
اواپراتور
برج خنک کن
نصب چیلر
راه اندازی جیلر
اگر کمپرسور کار نکند
روغن کمپرسور

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 33

فرمت فایل: WORD