گزارش کارآموزی میکروبیولوژی

گزارش کارآموزی میکروبیولوژی

کارآموزی میکروبیولوژی
آزمایشات میکروبیولوژی
تهیه محیط های کشت
۱- اقدامات وابسته : شناخت خطاهای تکنیکی ومواد مداخله گر
۲-هدف: تهیه محیط های کشت مورد نیاز بخش میکروبشناسی
۳- کاربرد :
محیط های کشت جهت جداسازی و افتراق میکروبهای پاتوژن در نمونه هاای بیماران بکار میرود .

۴- نمونه: پودر بلاد آگار پایه (Blood agar base):
این پودر جهت کشت تمامی نمونه های ارسالی ، بخش میکروبشناسی استفاده میشود . به این صورت که مقدار ۴۰ گرم پودر دریک لیتر آب مقطر استریل ریخته شده وبعد از حل شدن تمامی پودر در داخل آب مقطر و حرارت دادن آن و رساندن محلول به درجه اشباع ، آنرا دراتو کلاو به مدت ۱۵ دقیقه در حرارت مرطوب ۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر قرار میدهیم و سپس بعد از خارج کردن آن از اتو کلاو و رسیدن حرارت محلول به حدود ۳۵ درجه سانتیگراد مقدار ۵% خون گوسفندی به آن اضافه کرده وبآرامی مخلوط میکنیم و بعد از مخلوط شدن بطور کامل آنرا داخل پلیت های مناسب ۸ سانتی و ۱۰ سانتی ریخته و میگذاریم خنک شود

همین عمل را درمورد ساخت Chocolate agar نیز انجام میدهیم منتهی درجه حرارت مناسب برای اضافه کردن خون گوسفندی حدود ۷۰ درجه سانتیگراد است که بهتر است در بن ماری ۷۰ در جه سانتیگراد این عمل انجام شود .
در تهیه محیط های مولر هینتون آگار – مکانکی آگار Dnase agar وسایر محیطها ی جامد مقدار پودر مناسب بر حسب گرم را در آب مقطر ریخته و بعد از انجام مراحل فوق و بعد از سرد شدن در پلیت ها یا لوله های استریل میریزیم درمورد محیط های لوله ای همچون قند ها مثل گلوکز، مالتوز،….. و اسید آمینه ها مثل آرا بینوز و رافینوز و رامنوز و …..
مقدار منا سبی از محلول قند پایه را آماده کرده (۱۵ گرم در یک لیتر آب مقطر ) و آن را اتو کلاو میکنیم ( ۱۲۱ درجه سانتیگرادبه مدت ۱۵ دقیقه )به همراه این عمل لوله های در پوشدار مشکی تمیز را جداسازی کرده و استریل میکنیم و سپس به ازاء هر ۱۰۰ سی سی محلول یک گرم پودر قند به آن اضافه مینمائیم و محلول را از صافی مخصوص میکروبشناسی عبور میدهیم و حدود ۳ سی سی به هر کدام از لوله های استریل می ریزیم .

۵- تجهیزات و مواد لازم و آماده سازی مورد نیاز:
– پودر محیط های کشت
– ترازو
– آب مقطر
– بن ماری
– فیلتر مخصوص میکروبشناسی
– پلیت های یکبار مصرف استریل د ر اندازه های مختلف
-شعله گاز
– لوله های درپوشدار مشکی استریل

۶- نکات ایمنی : استفاده از دستکش و ماسک وعینک درهنگام کار
۷- مستندات : بر چسب شامل نام محلول یا محیط، تاریخ تهیه
۸- کنترل کیفی : بررسی محیط ها از نظر رشد کلنی های آلوده –رنگ محیط ها – زمان ساخت محیط ها –ضخامت محیط ها
۹- محدودیت ها و عوامل مداخله گر :
– زیاد بودن یاکم بودن وزن پودر محیط کشت
– کثیف بودن ظرف حاوی آب مقطر
– کثیف بودن لوله در پوشدار مشکی
– آلوده شدن محیط درهنگام ریختن آنها در پلیت ها و لوله ها
– آلوده بودن پلیت های یکبار مصرف
۱۰- تفسیر ( علل تکرار ) :
– اتمام تاریخ مصرف پودر ها ی محیط سازی
– خرابی ترازو
– آلودگی محیط ها و محلول ها بعد از تهیه شدن

کشت ادرار
عفونت ادراری ممکن است در اثر عفونت مثانه یا میزنای اتفاق افتاده باشد، به حالتی که باکتری و عفونت از قسمت بالای بدن به قسمت پیشابراه انتقال پیدا کرده باشد، عفونت پایین رونده و اگر قسمت خارجی دستگاه خروج ادرار عفونت پیداکرده باشد و درمان نشده و عفونت به قسمت های بالایی مانند مثانه و میزنای انتقال پیدا کرده باشد، به این حالت عفونت بالا رونده گفته می شود.
عفونت قارچی مجاری ادرار را مشکل می توان ثابت کرد، چرا که مخمرها جزء فلور شایع مجاری ادراری ـ تناسلی هستند. به همین دلیل در گزارش این مخمرها باید به تعداد حد آستانه و وجود یا عدم وجود سایر میکروفلورهای مجاری ادراری توجه ویژه داشت.
۸۰ درصد عفونت های ادراری توسط باکتری Ecoli اتفاق می افتد. به علت نزدیکی مجاری دفع ادرار به مجاری دفع مدفوع احتمال آلودگی به باکتری های انتروباکتریاسه هم هست (انتروباکتریاسه در دستگاه گوارش جزء میکروفلور طبیعی محسوب می شوند، اما اگر در قسمت مجاری ادراری ـ تناسلی وجود داشته باشند، ایجاد بیماری می کند).
 

فهرست مطالب
تهیه محیط های کشت
مراحل کشت ادرار
مدفوع
خون و سایر مایعات بدن
کشت زخم
تست آنتی بیوگرام و قرائت آن – نحوه بررسی محیط کشت
مراحل تشخیص باکتری از لحاظ گرم مثبت و منفی بودن
نحوه نمونه گیری صحیح ادرار برای کشت
محیط کشت های مورد استفاده در UC
روش آزمایش
نحوه بررسی محیط کشت
مراحل تشخیص باکتری از لحاظ گرم مثبت و منفی بودن
روش انجام تست کاتالاز
تست کواگولاز
کشت مدفوع
کشت خون
جمع ‏آوری نمونه
حجم نمونه
تعداد کشت خون
زمان جمع‏آوری نمونه
محیط‌های کشت
روش کشت خون B/C) Blood Culture)
کشت مابعات بدن
کشت خلط
روش انجام کشت زخم
کشت بافت ها
کشت حلق وبینی – گوش
آنتی بیوگرام
کالیبراسیون
کالیبراسیون آنسدو پلاتین
کنترل کیفی
تهیه رنگ های مورد نیاز بخش میکروب
تهیه رنگ ها و رنگ بر مربوط به رنگ آمیزی گرم
روش انجام رنگ آمیزی گرم‌
تهیه رنگ بلودو متیلن
اتووها
یخچالها

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: WORD