گزارش کارآموزی کامپیوتر در آموزش و پرورش

گزارش کارآموزی کامپیوتر در آموزش و پرورش

گزارش کارآموزی اداره آموزش و پرورش واحد رایانه

هر جامعه ای بستگی به میزان معرفت و دانش و رشد علمی وفرهنگی آحاد آن جامعه داشته و در این میان آموزش و پرورش به عنوان دستگاه عظیم فرابخش که حیاتی ترین عامل توسعه یعنی انسان در آن رشد یافته و به بار و بر می نشیند بیش از دیگر سازمانها و نهادها

بی تردید اعتبار و ارزش هر جامعه ای بستگی به میزان معرفت و دانش و رشد علمی وفرهنگی آحاد آن جامعه داشته و در این میان آموزش و پرورش به عنوان دستگاه عظیم فرابخش که حیاتی ترین عامل توسعه یعنی « انسان » در آن رشد یافته و به بار و بر می نشیند بیش از دیگر سازمانها و نهادها باید مورد توجه قرار گیردامانباید فراموش کرد که رسالت عظیم انسان سازی که وظیفه اصلی انبیاء نیز بوده نیاز به همت مضاعف تمامی رسولان فرزانه تعلیم و تربیت داشته و تا خود نخواهیم و تا متولیان اصلی دانش و معرفت خود به حرکت در نیامده و اثر بخشی آموزش و پرورش را به اثبات نرسانند یقینا انتظار توجه و حمایت مادی و معنوی ازدیگران ، آب در هاون کوفتن است

خوشبختانه استان گلستان از روزگاران دور با نام جرجان و استراباد به لحاظ علمی و فرهنگی همواره بر سر زبانها بوده و از آن روز تا به امروز سیر صعودی خود را با شتاب طی نموده است و انشاء ا… حرکت رو به رشد در سایه عزم و اراده بلند و با استحکام پیوند خانه و مدرسه ونیز به همت تمامی کارکنان و فرهنگیان و دانش آموزان و پشتیبانی مسوولین استانی همچنان به سیر خود به سوی کمال ادامه خواهد داد

سعی درتزکیه و الگوسازی خویش واسوه شدن برای کارکنان اموراداری و آموزشی ودانش آموزان بر اساس موازین شرع مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی
اهتمام در بوجود آوردن محیطی کاملا اسلامی و تقویت روح وحدت اسلامی از طریق حرکت در مطابق اهداف آموزش وپرورش ونظام جمهوری اسلامی در بین کارکنان آموزشی و اداری و جلوگیری از هر گونه تفرقه و گروه گرایی اهتمام دربوجود آوردن محیطی کاملا پرورش دهنده و آموزنده منطبق با موازین اسلامی در زمینه شکوفا شدن استعدادهای فکری کارکنان آموزشی و اداری نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار کارکنان آموزشی و پرورشی واداری و خصوصا درمورد پوشش اسلامی خواهران متعلم و کارمند بر طبق موازین شرع مقدس اسلامی سعی در ایجاد ارتباط اسلامی بین کارکنان برای پیشبرد اخلاق و رفتار اسلامی آن ها کوشش در اجرای صحیح و دقیق قوانین و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری و آموزشی طبق مصوبات کمیته مستند سازی استان و شهرستان تماس و هم کاری با مقامات دولتی در سطح شهرستان جهت ایجاد تسهیلات لازم در پیشبرد اهداف آموزش و پرورش

تشویق وترغیب مردم به منظور همکاری و تعاون با آموزش و پرورش ( تعاونوا علی البر و التقوی )
اقدام به تشکیل شورای آموزش وپرورش منطقه ای با توجه به مصوبات شورای استان معاونت مشارکت های مردمی و مدارس غیر انتفاعی و اقدام به انجام و بررسی آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط ووظایف دیگری که به عهده دبیر شورا واگذار گردیده است

نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی آموزشگاهها در قالب برنامه های مصوب .
نظارت بر اجرای صحیح کار دوایر اداره و کوشش در ایجاد هماهنگی آنان
امضاء نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، و احکام صادره از اداره
امضاء کارنامه ها و گواهی نامه ها ، تاییدیه ها و کارت شناسایی کارکنان اداری و آموزشی و غیره
بازدید از آموزشگاهها و صدور دستورالعمل های لازم درمورد حسن اجرای برنامه ها و کارهای اداری و آموزشی آن ها
کوشش در ایجاد توسعه و تجهیزات آموزشگاههای ابتدایی ، دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه ، مدارس شاهد ، مدارس غیر انتفاعی و مدارس عشایری ، بزرگسالان و همچنین موسسات تربیتی دیگر نظیر مهد کودک درسطح شهر باتوجه به نیازهای حال و آتی منطقه
مراقبت درتنظیم بودجه سالانه اداره و حسن انجام امور مالی
مراقبت در حسن اجرای برنامه های امتحانات داخلی ، نهایی و متفرقه آموزشگاه ها در سطح شهر ونمایندگی ها و تهیه گزارش مربوط برای مقامات ذیربط
کوشش در فراهم کردن وسایل رفاهی کارکنان اداری و آموزشی
اجرای دقیق اصل تشویق و توبیخ در مورد کارکنان اداری و آموزشی در صورت لزوم و طبق مقررات مربوط.
نظارت مسنقیم بر کار معاونین ، مسوولان ، متصدیان ، نمایندگی های اموزش و پرورش وسایر کارکنان.

گزارش کارآموزی آموزش و پرورش واحد رایانه

فهرست مطالب
مقدمه
تاریخچه آموزش و پرورش استان گلستان
شرح وظایف پست سازمانی
۱- عنوان پست : مدیر / رییس اداره
۱-۱ عنوان پست : مسوول دفتر
۲-۱ عنوان پست : کارشناس روابط عمومی و اسناد .
۳-۱ عنوان پست : کارشناس مسوول ارزیابی عمل کرده و پاسخ گویی به شکایت
۴-۱ عنوان پست : کارشناس امور زنان و مشاور مدیریت
۵-۱ عنوان پست : کارشناس امور حقوقی ، املاک و حمایت قضایی کارکنان
۶-۱ عنوان پست : کارشناس حراست
۷-۱ عنوان پست : کارشناس مسوول/ کارشناس گزینش
۸-۱ عنوان پست : کارشناس مسوول انجمن اولیاء و مربیان
۹-۱ عنوان پست : کارشناس توسعه مشارکت های مردمی و امور شوراهای آموزش و پرورش
۱۰-۱ عنوان پست : کارشناس امورمدارس غیر انتفاعی و آموزشگاه های علمی آزاد دوره های مختلف تحصیلی
۱۱-۱ عنوان پشت : کارشناس امور شاهد ، ایثارگران و بسیج دانش آموزی
۱۲-۱ عنوان پست: رییس / کارشناس مسوول سواد آموزی / کارشناس سواد آموزی
۱۳-۱ عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش ( نهضت )
۱۴-۱ عنوان پست : کارشناس سواد آموزی
۱۵-۱ عنوان پست:راهنما مسئوول
۱۶-۱ عنوان پست:راهنمای تعلیماتی
۱۷-۱ عنوان پست:مسئوول ترویج سواد آموزی
۱۸-۱ عنوان پست : مسوول بررسی عمکلرد
۱۹-۱ عنوان پست : مسوول تجهیز کلاسها
۲- عنوان پست : معاون آموزش و پرورش عمومی
۱-۲ عنوان پست : کارشناس تکنولوژی و هماهنگی گروههای اموزشی دوره عمومی .
۲-۲ عنوان پست : کارشناس سنجش و ارزش یابی تحصیلی وتربیتی دوره عمومی
۳-۲ عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی
۴-۲ عنوان پست کارشناس آموزش وپرورش پیش دبستانی وابتدایی
۵-۲ عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی بزرگسالان
۶-۲ عنوان پست : کارشناس آموزش و پرورش راهنمایی تحصیلی و دوره عمومی بزرگسالان
۷-۲ عنوان پست کارشناس مسوول امور فرهنگی ، اجتماعی و مشاوره دوره متوسطه
۸-۲ عنوان پست : کارشناس اقامه نماز ، قرآن ، معارف اسلامی و امور مناسبت ها و ایام الله
۹-۲ عنوان پست : کارشناس مشاوره دوره عمومی
۱۰-۲ عنوان پست:کارشناس فعالیت های اجتماعی دانش آموزان شاغل این پست با رعایت ضوابط شرعی و بر اساس آیین نامه وظایف مشروح زیر تحت نظارت کارشناس مسئول انجام می دهد
۱۱-۲عنوان پست:کارشناس تربیت بدنی
۱۲-۲ عنوان پست : کارشناس سلامت و تندرستی
۳٫ عنوان پست : معاون آموزشی آموزش وپرورش نظری و مهارتی
۱-۲عنوان پست : کارشناس تکنولوژی و هماهنگی گروههای آموزشی متوسطه
۲-۳ عنوان پست : کارشناس مسوول سنجش و ارزش یابی متوسطه
۳-۳ عنوان پست : کارشناس سنجش و ارزش یابی متوسطه
۴-۳ عنوان پست : کارشناس مسوول آموزش و پرورش نظری ، پیش دانشگاهی و دوره تکمیلی بزرگسالان
۵-۳ عنوان پست:کارشناس آموزش و پرورش مظری،پیش دانشگاهی و دوره تکمیلی بزرگسالان
۶-۳ عنوان پست:کارشناس مسئوول آموزش و پرورش فنی حرفه ای و کارودانش
۷-۳ عنوان پست:کارشناس آموزش و پرورش فنی و حرفه ای و کار دانش
۴-عنوان پست:کارشناس مشاوره دوره دوره متوسطه.
۵-عنوان پست:معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت
۱-۵ عنوان پست : کارشناس مسوول آمار برنامه ریزی وبودجه
۶-عنوان پست:کارشناس بودجه؛برنامه ریزی و آمار
۱-۶ عنوان پست:کارشناسی مسئوول آموزش و ارتقاء و مهارتهای حرفه ای
۲-۶ عنوان پست:کارشناس آموزش و ارتقاء مهارتهای حرفه ای شاغل این پست با رعایت اصول
۷- عنوان پست : کارشناس مسئول فن آوری اطلاعات و ارتباطات شاغل این پست با رعایت موازین شرعی
۱-۷ عنوان پست : کارشناس فن آوری اطلاعات و ارتباطات
۸- عنوان پست : کارشناس مسئوول اداری وارزش یابی کارکنان
۱-۸ عنوان پست : کارشناس امور اداری
۹- عنوان پست : کارشناس مسئوول امور رفاهی و تعاون
۱-۹ عنوان پست : کارشناس رفاهی و تعاون
۲-۹ عنوان پست : رییس امور پشتیبانی و تغذیه رایگان
۳-۹ عنوان پست : کارپرداز مسئوول
۱۰ عنوان پست : مسئوول انبارها
۱-۱۰ عنوان پست : انبار دار و متصدی توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی
۲-۱۰ عنوان پست : انباردار
۳-۱۰ عنوان پست : مسئوول دبیرخانه
۴-۱۰ عنوان پست : ثبات و متصدی امور دفتری
۵-۱۰ عنوان پست : مسوول بایگانی
۶-۱۰ عنوان پست : بایگان
۷-۱۰ عنوان پست: نگهبان و سرایدار
۸-۱۰ عنوان پست:نگهبان
۹-۱۰ عنوان پست:خدمتگزار
۱۰-۱۰ عنوان پست:تلفن چی(مسئوول تلفن خانه)
۱۱-۱۰ عنوان پست:تلفنچی
۱۲-۱۰ عنوان پست: مسئوول امور نقلیه
۱۳-۱۰ عنوان پست:راننده
۱۴-۱۰ عنوان پست:ماشین نویس
۱۵-۱۰ عنوان پست:متصدی توزیع و تکثیر نامه ها

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 77

فرمت فایل: WORD