گزارش کارآموزی حسابداری بانک شهر

گزارش کارآموزی حسابداری بانک شهر

کارآموزی حسابداری بانک شهر
بخشی از گزارش کارورزی:
امروزه با توجه به گستردگی روابط و ساختار پیچیده شرکت های سرمایه گذاری و محدودیت در ایجاد یک منبع مطمئن که دغدغه های شرکت ها و سرمایه گذاران را در زمینه تامین مالی در محیط کنونی را پوشش دهد، ایجاد و تشکیل یک واحد اقتصادی به نام بانک می باشد که وظیفه اصلی آن عبارت است از جمع آوری منابع از دست مردم و تخصیص آن جهت سرمایه گذاری در واحد های تولیدی که به رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه و رویاهای ذهنی مدیران جامه عمل بپوشاند، است و لزوم ورود به این قبیل بنگاه های اقتصادی لزوما از طریق آشنایی با محیط سازمانی و شکل سازمان تحقق می یابد که اولین گام جهت شروع دوره کارآموزی بنده با آشنایی با محیط سازمانی و روابط سازمانی شکل گرفت.

فهرست مطالب:
۱- آشنایی با محیط سازمانی
۲- آشنایی با چارت سازمانی
۳- آشنایی با رویه های کلی
الف) گزارش منابع و مصارف بانک
ب) اسناد هزینه ای
ج) مخارج سرمایه ای
۴- آشنایی با اسناد حسابداری
۵- آشنایی با رویه های حسابداری موجود و ساختار حسابداری مالی
الف) پروسه پرداختها
ب) رفع مغایرت شتاب
۶- آشنایی با نحوه بایگانی
۷- آشنایی با شرکت های زیرمجموعه بانک شهر
الف) پروسه پرداختها
ب) رفع مغایرت شتاب
آشنایی با سیستم های بانکی
الف) ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی)
ب) پایاپای الکترونیک (پایا)
تفاوت انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا
ج) شبا
بررسی و بازدید از سندهای اداری بانک شهر
صورت مغایرت بانکی
حسابرسی و حسابرس
تنخواه گردان
روش تامین تنخواه گردان
مدیریت امور پشتیبانی
مدیریت مالی
اداره تدارکات
قراردادهای بانکی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD