گزارش کارآموزی حسابداری در بانک کوثر

گزارش کارآموزی حسابداری در بانک کوثر

دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در مورد بانک کوثر و موسسه مالی و اعتباری کوثر گزارش های کارآموزی سایت طبق استاندارد و پلان گزارش کارآموزی تهیه شده است که فقط شما باید نام محل کارآموزی خود را در قسمت های مربوطه بنویسید.

فهرست مطالب کارآموزی بانک کوثر
مقدمه ۱
فصل اول : آشنایی با موسسه مالی و اعتباری کوثر ۲
۱-۱ : معرفی بانک کوثر ۳
۱-۳ : چارت سازمانی ۴
۱-۴ : انواع خدمات ریالی و ارزی بانک کوثر ۴
۱-۵ : انواع سپرده‌های بانکی ۶
۱-۶ : انواع حسابهای قرض‌الحسنه پس‌انداز ۶
۱-۶-۱ : حساب جاری دومنظوره ۶
۱-۶-۲ : حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار ۶
۱-۶-۳ : حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۶
۱-۶-۴ : حساب سپرده کوتاه‌مدت ویژه ۷
۱-۶-۵ : حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت ۷
۱-۷ : سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ۸
۱-۸ : شرایط تعیین سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت ۸
۱-۹ : انواع تسهیلات بانک کوثر ۸
۱-۹-۱ : تسهلات مضاربه ۸
۱-۹-۲ : تسهیلات سلف ۹
۱-۹-۳ : تسهیلات مشارکت مدنی ۹
۱-۹-۴ : تسهیلات جعاله ۹
۱-۹-۵ : تسهیلات فروش اقساطی ۹
۱-۹-۶ : تسهیلات اجاره به شرط تملیک ۱۰
۱-۹-۷ : تسهیلات وجوه اداره‌شده ۱۰
۱-۹-۸ : قرض‌الحسنه اعطایی ۱۰
۱-۱۰ : سایرخدمات بانک کوثر ۱۱
۱-۱۰-۱ : تلفن‌بانک ۱۱
۱-۱۰-۲ : کارت اعتباری ارزی (Business Card) ۱۱
۱-۱۰-۳ : صندوق اجاره‌ای هوشمند ۱۲
۱-۱۰-۳-۱: چک بر ۱۲
۱-۱۰-۳-۲: سیستم پست صوتی ۱۲
۱-۱۰-۴ : بیداربانک ۱۲
۱-۱۰-۵ : کوثر چک ۱۳
۱-۱۰-۶ : چک‌بانکی بین بانکها( چک رمزدار) ۱۳
۱-۱۰-۷ : خدمات ارزی ۱۳
۱-۱۰-۸ : حواله ۱۴
۱-۱۰-۹ : ایجاد تسهیلات ویژه برای سازمانها و مؤسسات ۱۴
۱-۱۰-۱۰ : دریافت وجوه قبوض برق از طریق حساب بانکی مشتری( بصورت غیرحضوری) ۱۴
۱-۱۰-۱۱ : صدور انواع ضمانت‌نامه‌ بانکی ۱۴
۱-۱۰-۱۲: خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت ۱۵
۱-۱۰-۱۳ : وصول هرگونه چک و ارائه خدمات متقابل با اتاق پایاپای اسناد بانکی ۱۵
فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط بارشته کامپیوتر ۱۶
۲-۱ : واحدحقوقی و وصول مطالبات ۱۷
۲-۲:واحدحسابداری ۱۷
۲-۲-۱ : فرم‌‌های مورد استفاده در حسابداری ۱۸
۲-۲-۱-۱: فرم سند صدور حواله ۱۸
۲-۲-۱-۲ :فرم نمونه ۱۴۴( مخصوص عملیات بین واحدها) ۱۸
۲-۲-۱-۳ :سند داخلی ۱۹
۲-۲-۱-۴:فرم نمونه ۱۲۱ ۱۹
۲-۲-۱-۵:برگ درخواست خرید/ کوثر چک، ایران چک ۱۹
۲-۲-۱-۶: فرم چک فکس ۱۹
۲-۲-۱-۷:فرم مخصوص فروش حواله ۲۰
۲-۳ : واحد پرسنلی و آموزش ۲۰
۲-۳-۱ : کاربا نرم افزار Excel ۲۰
۲-۴: اسناد تجارتی شعبه مرکزی شیراز ۲۱
۲-۴-۱:برات ۲۲
۲-۴-۲:سفته ۲۴
۲-۴-۳:چک ۲۵
۲-۴-۵:اوراق بهادار ۲۷
۲-۴-۶:حساب پس انداز ۲۹
۲-۴-۷:حساب جاری ۲۹
۲-۴-۸:باز کردن حساب جاری یا پس انداز ۳۰
۲-۴-۹:وام دادن ۳۰
۲-۴-۱۰:دریافت چک متفرقه بانک های دیگر ۳۰
۲-۴-۱۱:طریقه چک نوشتن ۳۱
۲-۴-۱۲: طریقه افتتاح حساب کوثر کارت ۳۱
فصل سوم : آزمون آموخته ها،نتایج وپیشنهادات ۳۲
۳-۳:واحد پرسنلی و آموزش و واحد تسهیلات کارکنان و کوثری ۳۳
۳-۳-۱:کار با نرم افزار Excel ۳۳
۳-۳-۲:ورود اطلاعات فرم مرخصی کارمندان درExcel ۳۳
۳-۳-۳:فرم اطلاعات پزشکی کارمندان ۳۶
۳-۳-۴:فرم استفاده از هتل ها ومهمانسراهای بانک ۳۶
۳-۳-۵:ورود اطلاعات شخصی کارمندان در نرم افزار بانک جامع تسهیلات کارکنان بانک کوثر ۳۷
۳-۳-۶:ورود اطلاعات تسهیلات وام کارمندان در نرم افزار بانک جامع تسهیلات کارکنان بانک ۳۷
۱-قرض الحسنه ضروری ۳۷
۲- جعاله مسکن ۳۷
۳-۶ : مراحل درج اطلاعات وام کارمندان در بانک جامع تسهیلات بانک کوثر ۳۸
نتایج ۳۹
پیشنهادات و انتقادات ۳۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 45

فرمت فایل: WORD