دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ماشین سازی

شرکت ماشین سازی
خلاصه ای از گزارش کارآموزی:
استاندارد جدید
درگذشته ISO سه استاندارد داشت: ISO 9001:1994, ISO 9002:1994 و ISO ۹۰۰۳:۱۹۹۴٫ اما حالا فقط یک استاندارد ISO 9001:2000 برای کیفیت وجود دارد. ISO 9002 و ISO 9003 از بین رفته اند.
بنابراین اگر شما گواهی ISO 9002:1994 یا ISO 9003:1994 گرفته اید اکنون نیازمند آن هستید که گواهی ISO 9001:2000 رادریافت کنید. واگرشما اکنون گواهی ISO 9001:1994رادارید باید سیستم کیفیت خود رابرای تامین الزامات ISO 9001:2000 به روز کنید.

ساختار جدید
وقتی ISO 9001:1994 را با ISO 9001:2000 مقایسه کنید درخواهید یافت که ISO ساختار ۲۰ ماده ای استاندارد راکنارگذاشته است. به جای ۲۰بخش، استانداردجدید دارای ۸ بخش است.
ISO استاندارد ۹۰۰۱ را به‌منظور ایجاد ساختاری منطقی‌تر وبرای ایجاد سازگاری بیشتر با ISO 14001 استاندارد مدیریت محیطی، سازماندهی دوباره کرد. از آنجا که این تجدید سازماندهی تغییر آرایش وسیعی است می تواند مفهوم عمیقتری رابرای شما که نظام‌نامه کیفیت جاری خود را بر اساس ۲۰ ماده قدیمی گذشته سازمان داده اید داشته باشد.

تاکیدات جدید
به طور کلی استاندارد جدید بیشتر از استاندارد قدیم مشتری مداراست. با این که استاندارد قدیم هم متمایل به تامین نیازمندیهای مشتریان و دست یافتن به رضایت مشتری است استانداردجدید این مسئله را با جزئیات بیشتری هدف گیری کرده است. به علاوه انتظاردارد که شما با مشتریان ارتباط برقرارکنید و رضایت آنها را پاییده و اندازه بگیرید.
استاندارد جدید درضمن برضرورت بهبود تاکید می نماید. درحالی که استاندارد قدیمی به صورت ضمنی انتظارداشت که سازمانها بهبود ایجاد کنند. استاندارد جدید این ضرورت را به صورت صریح بیان می کند. به ویژه اکنون ISO 9001 می خواهد که شما اثربخشی و تناسب سیستم مدیریت کیفیت خود را ارزیابی و بهبود های سیستمی راشناسایی کنید و به اجرا درآورید.

فهرست مطالب
مشخصات عمومی کارخانه ۱
اطلاعاتی درباره کارکنان ۳
محصولات تولیدی و زمینه های کاری ۴
ابزارها و تجهیزات تولید ۱۷
فرآیند پذیرش سفارش و تولید محصول ۲۰
کنترل و تضمین کیفیت ۲۱
پیشنهادها ۲۸

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 25

فرمت فایل: WORD