دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی

دانلود پاورپوینت کتاب آسیب شناسی روانی ۱ نوشته‌ دیویسون ، نیل و کرینگ ترجمه شده توسط دکتر مهدی دهستانی

هدف کتاب:
آشنایی دانشجو با اختلال‌ های روانی، رویکردهای مربوط به اختلال‌های روانی و مقدماتی از درمان اختلال‌های مختلف روانی.

فصل اول:
ملاحظات تاریخی و علمی

تعریف آسیب شناسی روانی:
رشته‌ای که به مطالعه ماهیت و شکل گیری رفتار، افکار، و احساسات نا بهنجار می ‌پردازد.

چالش‌های پیش‌روی این رشته عبارتند از:

  1. تحمل ابهام
  2. حفظ عینیت
  3. تعریف رفتار نابهنجار

تحمل ابهام:
یعنی توان مواجهه با اطلاعات ضد‌ و ‌نقیض

حفظ عینیت:
چون رفتار انسان پدیده‌ای است شخصی و بسیار تاثیر گذار که باعث می‌گردد از عینیت موضوع مورد بررسی دور شویم. ولی نباید به هر حال عینیت را با مشکل مواجه سازیم.

تعریف رفتار نابهنجار:
بهترین تعریف رفتار نابهنجار بایستی شامل ویژگی های زیر باشد:
۱٫ ندرت وقوع آماری:
یعنی رفتار باید در درصد خیلی کمی از جمعیت شایع باشد. مثلا عقب ماندگی ذهنی در صورتی که هوش بهر فرد درانتهای چپ منحنی زنگوله‌ای شکل یا منحنی طبیعی قرار گرفته باشد.

۲٫ تخدی از هنجارها:
رفتاری نا بهنجار تلقی می‌شود که از هنجار های اجتماعی تخدی کند یا باعث تهدید و تشویش کسانی می‌شود که شاهد آن رفتار هستند.

۳٫ پریشانی شخصی:
این نیز یکی از ویژگی‌های برخی از نابهنجاری‌های روانی است که به معنی احساس درد و رنج شخصی می‌باشد.

۴٫ ناتوانی یا بدکاری:
یعنی اینکه آیا فرد در برخی از حیطه های زندگی نظیر کار یا روابط شخصی به سبب نابهنجاری دچار آسیب شده است یا نه؟ این نیز می تواند یکی از مولفه‌های دیگری از رفتار نابهنجار باشد.

۵٫ پیش بینی ناپذیری:
به معنی پاسخ های غیر منتظره به عوامل تنش زای محیطی است.

تاریخچه آسیب شناسی روانی:
تاریخچه‌ ی آسیب شناسی روانی را می‌توان در طول تاریخ به شرح زیر طبقه بندی کرد:

۱٫ دیو شناسی قدیم:
این اعتقاد که موجودی اهریمنی ممکن است که در درون فرد به ستیز برخیزد و ذهن و بدن او را به تسخیر آورد دیو شناسی نامیده می‌شود.
بر اساس این باور رفتار نابهنجار ناشی از تسخیر شدگی است، و درمان آن جن‌گیری و بیرون راندن ارواح شیطانی به مدد سرود‌های مذهبی یا شکنجه می‌باشد.

۲٫ بدن زاد‌انگاری:
از قرن پنجم پیش از میلاد با بقراط شروع شد در این دیدگاه اعتقاد بر آن است که یک نقص موجود در بدن است که باعث اختلال در فکر و عمل می شود.

۳٫ قرون وسطی و دیو شناسی:
در قرون وسطی صومعه‌های مسیحی در مقام شفا دهنده و صاحب‌نظر اختلال‌های روانی جایگزین پزشکان شدند و بدنبال آن دو حرکت به وجود آمد:
الف: تعقیب و آزار جادوگران
ب: تلقی بیماران روانی به عنوان ساحر یا جادوگر.

۴٫ گسترش تیمارستان‌ها:
در قرون پانزده و شانزده بستری کردن بیماران روانی جدی‌تر شد. مکان‌های بستری بیماران روانی تیمارستان نام گرفت.

اصلاحات فیلیپ پینل:
پینل اولین و شاخص ترین چهره در درمان انسان دوستانه‌ی بیماران روانی در تیمارستان‌ها قلمداد می‌شود.
پژو هش‌های تاریخی نشان می‌دهد که یکی از بیماران سابق به نام ژان غل و زنجیر را از پای بیماران باز کرد.
پینل بیماران روانی را انسان‌هایی عادی و طبیعی می دانست که باید با درک و دل‌سوزی سراغشان رفت.

درمان اخلاقی:
به دنبال کار‌های پینل در فرانسه و تیوک در انگلستان درمان بیماران در تیمارستان‌ها در شرایط بهتری به نام درمان اخلاقی معروف شد. بر طبق این درمان بیماران با مراقبین خود تماس نزدیک و بهتری داشتند.

۵٫ آغاز تفکر معاصر:
الف. نظام اولیه طبقه بندی :
کریپلین پی برد که در اختلالات روانی گروهی معین از نشانه‌ها که آن‌را نشانگان می‌نامد با هم ظاهر می‌شوند و احتمالا زیر بنای یکسانی برای آن‌ها وجود دارد.

کریپلین دو گروه عمده‌ی بیماری‌های روانی شدید را پیشنهاد کرد:
زوال عقلی پیش‌رس ( اصطلاح اولیه‌‌ی اسکیزوفرنی).
روان‌پریشی شیدایی – افسردگی.

فهرست مطالب پاورپوینت
فصل اول ملاحظات تاریخی و علمی
تعریف آسیب شناسی روانی
تحمل ابهام
حفظ عینیت
تعریف رفتار نابهنجار
۱٫ ندرت وقوع آماری
۲٫ تخدی از هنجارها
۳٫ پریشانی شخصی
۴٫ ناتوانی یا بدکاری
۵٫ پیش بینی ناپذیری
تاریخچه‌ِی آسیب شناسی روانی
اصلاحات فیلیپ پینل
درمان اخلاقی
ذهنیت درعلم نقش پارادایم‌ها
فصل دومپارادایم های کنونی در آسیب‌شناسی روانی و درمان
پارادایم
پارادایم‌های موجود در روان‌شناسی نابهنجاری
پارادایم زیستی
تکانه‌ی عصبی
سیناپس
انتقال دهنده‌های عصبی
مکان‌های گیرنده
سرنوشت انتقال دهنده رها شده
انتقال دهنده‌های عصبی اصلی مطرح در آسیب شناسی روانی
تعریف کاهش گرایی
پارادایم روانکاوی
تعریف انتقال
تعریف انتقال متقابل
پارادایم‌های انسان گرا و وجودی
پارادایم‌های یادگیری
شرطی سازی بیزاری
پارادیم شناختی
تعریف شناخت
مبانی نظریه شناختی
فصل سومطبقه بندی و تشخیص
تاریخچه
اختلال‌های دوران طفولیت، کودکی، یا نوجوانی
اختلالات مرتبط با مواد
اسکیزوفرنی
اختلالات خلقی
اختلالات اضطرابی
اختلالات جسمانی شکل
اختلالات گسستی
اختلالات جنسی و هویت جنسی
اختلالات خواب
اختلالات خوردن
اختلالات مهار تکانه
اختلال های شخصیت
اختلالات شناختی
DSM و پیشرفت‌های اصلی در آن
فصل چهارم روش‌های سنجش بالینی
پایایی
اعتبار
سنجش روانی
مصاحبه های بالینی
آزمون های روانی
انواع سنجش رفتاری و شناختی
رویکردهای خاص به سنجش شناختی
همسانی وتغیر پذیری رفتار
فصل پنجم اختلالات اضطرابی
همایند مرضی
فوبی ها
سبب شناسی فوبی ها
رویکردهای روانکاوی
رویکردهای رفتاری
رویکردهای شناختی
رویکردهای زیستی
اختلالات وحشتزدگی
اختلال اضطراب فراگیر
اختلال وسواس فکر – عملی
اختلال فشار روانی پس آسیبی(PTSD)
فصل ششماختلال‌های جسمانی شکل و گسستی
اختلال جسمانی شکل
اختلال درد
اختلال بدریختگی بدن
خود بیمار انگاری
اختلال تبدیلی
اختلال جسمانی کردن
اختلالات گسستگی
انواع
یادزدودگی گسستی
گریز گسستی
اختلال دگر سان بینی خود
فصل هفتماختلال‌های روانی فیزیولوژیایی و روان‌شناسی تندرستی
اختلال‌های روانی فیزیولوژیایی
فشار روانی و تندرستی
نظریه‌های مربوط به ارتباط فشار روانی و بیماری
اختلال‌های قلبی – عروقی
بیماری شریان اکلیلی قلب
ایدز


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.