پرسشنامه نشخواری فکری نالن هوکسما و مارو 1991

پرسشنامه نشخواری فکری نالن هوکسما و مارو 1991

پرسشنامه استاندارد نشخواری فکری

پرسشنامه نشخواری فکری توسط نالن هوکسما و مارو در سال 1991 برای سنجش نشخوار فکری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 22 سوال می باشد و بر اساس طیف چهار گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند. (سعی می کنید شخصیت خود را بررسی کنید تا بفهمید که چرا افسرده اید) به سنجش نشخوار فکری می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است. که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

مشخصات پرسشنامه نشخواری فکری نالن هوکسما و مارو 1991

روایی و پایایی : دارد (ایرانی+ خارجی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (سه مقاله بیس+ به همراه نسخه خارجی پرسشنامه).
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD