مقیاس کمرویی چیک – بریگز (RSS) – نسخه بازبینی شده

مقیاس کمرویی چیک – بریگز (RSS) – نسخه بازبینی شده

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس کمرویی چیک – بریگز (RSS) – نسخه بازبینی شده شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

مقیاس کمرویی توسط چیک – بریگز در سال ۱۹۹۰ ساخته شده است که از ۱۴ گویه و ۳ خرده مقیاس کمبود قاطعیت و نداشتن اعتماد به نفس (۴ سوال)، پریشانی و دوری گزینی اجتماعی (۷ سوال) و گستره کمرویی در ارتباط با افراد ناآشنا (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان کمرویی بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش رجبی و عباسی (۱۳۸۹)، دامنه ضرایب همبستگی هر یک از ماده های مقیاس کمرویی با نمره کل مقیاس، به جز برای ماده ۱۲؛ از ۱۰/۰ تا ۶۰/۰ متغیر و در سطح ۰۰۰۱/۰>p معنادار بود. این یافته نشان می دهد که ماده های مقیاس از همبستگی درونی مناسبی برخوردار هستند و یک سازه را بیان می کنند.همچنین ضرایب روایی افتراقی بین مقیاس کمرویی و عزت نفس روزنبرگ در کل نمونه در سطح آماری ۰۰۲/۰>p (23/0- =r) معنادار بود.

روایی و پایایی : دارد (ایرانی )
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی )
مولفه:دارد (سوالات مرتبط مشخص است)
تعریف مفهومی و عملیاتی:دارد
نوع فایل: word
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD