پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

پرسشنامه استاندارد کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه کنترل فکر در سال ۱۹۹۴ توسط ولز و دیویس برای بررسی و ارزیابی میزان کنترل فکر توسط افراد معرفی شد . این پرسشنامه شامل ۳۰ گویه است و نمره گذاری ان براساس طیف لیکرت چهار درجه ای و از هرگز ۱ تا همیشه ۴ است . نمره هر عامل از راه مجموع ماده های مربوط به ان عامل به دست می آید.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ برای مولفه پرت کردن حواس ۷۴% برای نگرانی ۷۰% برای کنترل اجتماعی ۷۲% برای تنبیه ۶۵% و برای ارزیابی دوباره ۶۴% بدست آمده است.
در مورد روایی پرسشنامه نیز میزان همسانی درونی عامل های پرسشنامه از ۶۴% تا ۷۴% متغیر بود.

هدف: ارزیابی توانایی کنترل تفکر در مقابل افکار مزاحم از ابعاد مختلف (پرت کردن حواس، نگرانی، کنترل اجتماعی، تنبیه، ارزیابی دوباره)
تعداد سوال: ۳۰
تعداد بعد: ۵
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحه: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD