اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزان را کنترل کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزان را کنترل کنم

کنترل پرخاشگری دانش آموزان

اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری (نام دانش آموز) را کنترل کنم؟
چگونه توانستم پرخاشگری نازنین را کنترل کنم؟
چکیده مقاله کنترل پرخاشگری دانش آموزان
در روز اول مهر در کلاس متوجه دختری شدم که نا آرام و ناسازگار بود و مرتب به دیگران پرخاشگری می‌کرد. کارهای او را زیر نظر گرفتم و متوجه شدم. که این کودک در این چند ساله همین رفتارها را داشته و باعث آزار و اذیت دیگران بوده است. به طوریکه بچه‌ها از کنار او بودن رنج می‌بردند.

مقاله پرخاشگری دانش آموزان

چون از اذیت‌ های او در امان نبودند. به همین خاطر با او بازی نمی‌کردند، او را در جمع خود راه نمی‌دادند. در کنار او نمی‌نشستند، در گروه‌های تتدریس به سختی او را قبول می‌کردند. هر گاه جایی برای او در کلاس در نظر می‌گرفتم صدای اعتراض دیگران بلند می‌شد.

طی تحقیقات مستمر به این نتیجه رسیدم که او از کودکی از حمایت‌های بی رویه پدر برخوردار بوده. پدر و مادر برای تربیت او همسو نبوده. و او نیز از این رفتار سوء استفاده کرده و رفتارهای زشت و ناپسندی از خود بروز داده است. چون پرخاشگری‌های او بیش از حد شده بود و دیگران از دست او آرامش نداشتند. به فکر افتادم تا راهی پیدا کرده که این رفتارهای زشت او را کاهش دهم.

راههای کاهش‌ و کنترل پرخاشگری و خشونت دانش‌ آموزان‌ در مقطع ابتدایی

کاهش‌ پرخاشگری و خشونت

گروهی متشکل از مدیر، معاونین مدرسه و معلم سال قبل او تشکیل دادم. راه حل‌هایی با مشورت آن‌ها در نظر گرفته شد. از جمله:
سرپرستی گروهی کوچک، دادن چند مسئولیت به او، کم کردن حمایت پدر. افزایش محبت مادر، همکاری والدین با اولیاء مدرسه. تذکر و توضیح عواقب کارهایش، هم جهت بودن والدین در تربیت او و …

قرار شد این راه حل‌ها به کمک مدیر مجتمع و معاونین مدرسه به اجرا درآورم. تا بهترین روش را ادامه داده و به نتیجه مطلوب برسیم.

به دنبال اجرای راه حل رفتم. با اولیاء او در میان گذاشتم تا کارهای خواسته شده را انجام دهند و همکاری لازم را با اولیای مدرسه داشته باشند. آنها موافقت خود را اعلام کردند. ولی این راه به زودی به نتیجه نمی‌رسید. مجبور بودم چند راه دیگر را نیز انجام دهم. او را سرپرست گروهی کردیم ولی به علت آزار و اذیت گروه این راه به نتیجه نرسید. چند مسئولیت به او دادم ولی به علت نا آرام بودنش این راه هم به نتیجه نرسید.

از راه دیگری وارد شدم. تشخیص دادم که او کارهای خود را بد و آزار دهنده نمی‌داند. پس راهی را در پیش گرفتم که نتایج و عواقب رفتارهای زشت را به او متذکر شوم. وقتی کار اشتباهی انجام می‌داد و به او تذکر می‌دادم و برایش توضیح می‌دادم. که اذیت‌ هایش باعث تنهایی و دوری از بچه‌های دیگر می‌شود، احساس پشیمانی می‌کرد.

بررسی و حل مشکلات پرخاشگری دانش آموزان

حل مشکلات پرخاشگری دانش آموزان

بعد از گذشت چند هفته و ادامه دادن این روش کم کم تغییر رفتار در او مشاهده می‌شد. سعی برآن داشت رفتارهای خود را کنترل کند. و موجبات اذیت و آزار دیگران را فراهم نکند آرامش نسبی او باعث شده بود. تا بچه‌های دیگر او را به جمع خود راه دهند او را در گروه بپذیرند به بازی‌های کودکانهٔ دیگران وارد شود.

وارد شدن به جمع خود راه دهند او را آرام‌تر می‌کرد. هنوز هم کارهای اشتباه بسیاری انجام می‌داد ولی این تغییر رفتار برای ما ارزشمند بود. در جلسه ای دیگر که با گروه ارزیاب تشکیل شد همگی بر این کاهش رفتار اتفاق نظر داشتند.

تصمیم گرفته شد که همچنان این راه حل مدنظر بوده و آن را انجام دهیم. و او را زیر نظر داشته باشیم تا رفتار او کم کم از بین برود.

علل و انواع پرخاشگری دانش آموزان

علل و انواع پرخاشگری

مقدمه
مشکلات سلوک و پرخاشگری به آن دسته از رفتارهای ضد اجتماعی اشاره دارد. که نشان می‌دهد فرد در انطباق رفتار با انتظارات اشخاص صاحب قدرت در زندگی. مثل والدین و معلم و یا هنجارهای اجتماعی یا احترام به حقوق دیگران ناتوان است.

این رفتارها می‌تواند کشمکش‌های خفیف با منابع قدرت مثل تقابل، عدم اطاعت، نافرمانی و بحث. انحراف عمده از هنجارهای اجتماعی مثل فرار از مدرسه و منزل تا دست اندازی جدی به حقوق دیگران مثل تهاجم را در برگیرد.

امروزه از کلمه پرخاش یا پرخاشگری به طور کلی رفتاری درک می‌شود. که به حمله به یک انسان و آسیب رساندن به او می‌انجامد. پرخاشگری شکلی از تخلیه تنش‌های انباشته شده است. وقتی پرخاشی از کودک سر می زند، دلیلی آشکار بر این است که مشکلی در زندگی احساسی او پیش آمده است.

رفتار پرخاشگرانه هرگز بی دلیل آشکار نمی‌شود. در مورد کودکان دلایل بسیاری وجود دارد که می‌توانند پرخاشگری را به عنوان یک رفتار ناهنجار فرابخوانند.

مانند: کمبود حمایت روانی و تائید، محدود کردن فعالیت کودکان، کمبود اعتماد به نفس. الگوی بد بزرگسالان، تجارب زورگویی شخصی و دلایل دیگری که هرکدام از این‌ها به تنهایی مشکلاتی به بار خواهد آورد. گاه نیز در فردی چند مشکل از این دسته کنار هم جمع شده و شخص را فردی ناسازگار و پرخاشگر خواهد ساخت.

عوامل موثر بر پرخاشگری

رفتارهای تهاجمی یا پرخاشگرانه از شایع‌ترین اختلالات رفتاری انسان است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، درصد زیادی از مشکلات رفتاری کودکان تحت عناوین مختلف به پرخاشگری مربوط می‌شود. وجود نظریات متنوع در این مورد حاکی از پیچیدگی موضوع است.

عوامل موثر بر پرخاشگری دانش آموزان

پرخاشگری دانش آموزان در چارچوب مدرسه و خانواده

پرخاشگری یکی از رایج ترین رفتارهای نامناسب دانش آموزان در سنین مختلف زندگی و در دوره های تحصیلی می باشد. که به صورت های متنوع همانند درگیری با همسالان، استفاده از کلمات و حرف های زشت و ناپسند. و اعمال رفتارهای خشن و به دور از عرف و چارچوب مدرسه و خانواده می باشد.

پرخاشگری دانش آموزان در مدرسه

با توجه به اینکه کنترل پرخاشگری دانش آموزان در سنین ابتدایی مدرسه اهمیت بسیاری دارد. و در این دوره تربیت و اخلاق دانش آموزان شکل می گیرد. و هرگونه قصوری ممکن است نتایج جبران ناپذیری در آینده فرد داشته باشد،

علل و عوامل بروز پرخاشگری در یک دانش‌ آموز

خانواده
علل و عوامل مختلفی در بروز رفتارهای پرخاشگرایانه نقش دارند. که از این میان می‌توان به خانواده در درجه‌ ی اول و مهمتر از بقیه اشاره کرد. خانواده به‌ عنوان بستر شکل‌ گیری شخصیت فرد میتواند در ایجاد هر گونه رفتارهای درست یا نادرست نقش اساسی ایفا کند.

سختگیری‌ها، خشونت‌ ها، سرزنش‌ها و تحقیرهای والدین مستبد، اثرات ویرانگر و جبران‌ ناپذیری بر روی ساختار شخصیتی کودکان و نوجوانان باقی می‌گذارد.

علل و عوامل بروز پرخاشگری در یک دانش‌ آموز

که این اثرات می‌تواند در آینده او را به فردی پرخاشگر تبدیل کند. و با عدم کنترل پرخاشگری این اختلال، مشکلات زیادی را برای او در بزرگسالی نیز ایجاد خواهد کرد. گهگاه خانواده با سکوت و تن دادن به خواسته‌های کودک خود، موجب شکل‌گیری پرخاشگری و تشدید آن در فرزند خود می‌شوند. که می‌تواند مانند بیماری مسری به دیگر فرزندان نیز سرایت کند.

جامعه

عوامل اجتماعی مانند برخی کمبودها و مشکلات اقتصادی، احساس ناامنی، ارتباط با دوستان و افراد پرخاشگر. محرومیت و ناکامی‌ها، فضای مجازی، برخی بازی‌های رایانه‌ای. سرزنش و تحقیر توسط دوستان و همسالان و … را می‌توان به‌ عنوان زمینه یا علل پرخاشگری افراد معرفی کرد.

کنترل خشم در دانش آموزان

مدرسه

روش‌های انضباطی نادرست در مدرسه، تبعیض، ارتباط با دوستان ناباب، تحقیر و برچسب زدن به دانش‌ آموزان، تنبیه بدنی، مقایسه و سرزنش افراد و… از علل ایجاد رفتار پرخاشگری است که توسط محل آموزش و عوامل دخیل در آن مکان مانند معلمین ایجاد می‌شود.

از کجا بفهمیم که یک دانش‌ آموز پرخاشگر است؟

رفتارهایی که یک فرد و دانش‌ آموز پرخاشگر از خود بروز می‌ دهد عبارت‌اند از:

  • نادیده گرفتن قوانین و تجاوز به حقوق دیگران یا خصومت
  • رفتار بی‌ اعتنایی نسبت به دیگران و به‌ خصوص معلمین
  • عدم مشارکت در فعالیت‌ های گروهی
  • نزاع با دوستان، همسالان و حتی معلمین
  • تخریب گری
  • مورد آزار قرار دادن دیگران
  • جر و بحث
  • کج‌ خلقی
  • و …

دانش‌ آموز پرخاشگر

دانش‌ آموزانی که دچار اختلال پرخاشگری هستند برای هر موضوع کوچکی ممکن است. واکنش نشان داده و زود از کوره در رفته و شروع به جروبحث کنند. اگر در مورد معلمین این مسئله اتفاق بیفتد، در حد جر و بحث‌ های لفظی و ترک کلاس درس بدون اجازه رخ می‌دهد. و در مقابل دوستان و افراد همسال خود به‌صورت دعوا، کتک‌ کاری. پرتاب اشیاء و حمله‌ ور شدن به سمت طرف مقابل که موجب آزار و اذیت دیگران شده. و در صورت کش یافتن موضوع ممکن است خطرات جانی نیز در پی داشته باشد.

شیوع پرخاشگری و برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان

کاهش استفاده از بازی های کامپیوتری و شناخت عوامل فرهنگی و قومی دخیل در ایجاد پرخاشگری می توانند در کنترل پرخاشگری دانش آموزان مفید باشند.

درمان پرخاشگری دانش آموزان

ارائه دلایل مشکل پرخاشگری

فهرست مطالب
چکیده: ۱
مقدمه ۳
انواع پرخاشگری: ۴
علل پرخاشگری: ۵
ارائه دلایل مشکل پرخاشگری: ۶
نحوهٔ برخورد با مسئله: ۱۰
توصیف وضع موجود: ۱۱
ضرورت و اهمیت تحقیق: ۱۳
جمع آوری اطلاعات: ۱۶
شواهد ۲ ۱۹
پیشنهادات: ۲۰
منابع 21

هدف از این پزوهش حاضر بررسی دلایل و ارایه راهکارهای کنترل پرخاشگری دانش آموزان می باشد. مقاله حاضر از لحاظ نوع ، پژوهشی کاربردی بوده و در آن از روش اقدام پژوهی استفاده شده است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 24

فرمت فایل: WORD