مقاله روانشناسی کودک استثنایی

مقاله روانشناسی کودک استثنایی

روانشناسی کودک استثنایی

مقدمه و تاریخچه
عقب ماندگی ذهنی یا باصطلاح دیگر نارسایی رشد قوای ذهنی موضوع تازه و جدیدی نیست بلکه در هرد دوره و زمان افرادی در اجتماع وجود داشته اند که از نظر فعالیت های ذهنی در حد طبیعی نبوده اند. بخصوص از روزی که بشر زندگی اجتماعی را شروع کرده موضوع کسانی که به عللی قادر نبودند خود را با اجتماع هماهنگ سازند مطرح بوده است.

فهرست مطالب
مقدمه و تاریخچه ۲
معرفی گرایشهای روانشناسی ۸
دروس عمومی و تخصصی روانشناسی کودکان استتثنائی ۱۲
بررسی کودکان استثنائی ۱۳
در مدرسه چه کسی از من حمایت می کند؟ ۱۸
وضعیت مشاوره در گذشته و حال ۲۷
دیدگاه شرع در مورد معلولیت ۳۰
پژوهش در مورد کودکان استثنائی ۳۵
ضمیمه ۳۷
منابع و مآخذ ۴۰

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 41

فرمت فایل: WORD