پرسشنامه ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی

پرسشنامه ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی

ابعاد پنجگانه کیفیت خدمات درمانی

پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی دارای ۵ بعد کیفیت فنی: موارد ۱ تا ۴؛ کیفیت فرآیند (کیفیت وظیفه ای یا چگونگی ارائه خدمات): موارد ۵ تا ۸؛ کیفیت زیرساخت: موارد ۹ تا ۱۵؛ کیفیت تعاملات: موارد ۱۶ تا ۲۳؛ کیفیت جو و فضا: موارد ۲۳ تا ۲۹ و شامل ۲۹ سوال و هدف آن بررسی ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی می باشد .

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

آخرین تعریف درباره کیفیت مراقبت های بهداشتی که هنوز هم اعتبار خود را حفظ کرده است،خدمات مراقبت بهداشتی درمانی با کیفیت ،سطحی از خدمات بهداشتی ارایه شده به افراد و جوامع تعریف می شود که احتمال نتایح بهداشتی مطلوب را افزایش دهد و مطابق دانش حرفه ای روز باشد( اسدی و همکاران،۱۳۹۱).

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می باشد.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
تعریف مفهومی: دارد
مدل پرسشنامه : دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD