پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 41 آیتمی

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری 41 آیتمی

پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری شامل 41 آیتم است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

کیفیت زندگی کاری عنوان پرسشنامه ای است که شامل 41 گویه است. و با هدف بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان طراحی و معرفی شده است. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت 6 درجه ای و از خیلی زیاد تا هیچ است.

روایی و پایایی پرسشنامه
روایی سازه پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تایید شده است . همچنین پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 88% ذکر شده است.

روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد (پایان نامه)

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD