تحقیق گذشت و شاکی

تحقیق گذشت و شاکی

گذشت و شاکی

چکیده مقاله
اصل در جرائم آن است که غیرقابل گذشت باشد. بنابراین اساسا گذشت تأثیری در مسوولیت کیفری مجرمان ندارد بلکه فقط موجب تخفیف مجازات می‏شود اما گذشت و آثار آن نسبت به جرائم غیرقابل گذشت زوایای مبهمی دارد که در عمل مئجب سرگردانی مراجع قانونی می‏شود و توضیح این موارد کمک مؤثری در رفع ابهامات خواهدبود. در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مسائل پیچیده موضوع، پیرامون موارد زیر بحث و گفتگو صورت گیرد؛

معنای جرائم غیرقابل گذشت و تفاوتی که با جرائم قابل گذشت دارند، مجازات‏های قابل تخفیف، مسوولیت دادگاه در مقابل درخواست تخفیف مجازات، حدودی که باید دادگاه رعایت کند، ماهیت تصمیم دادگاه برای تخفیف مجازات، کسی که حق گذشت دارد، دادگاهی که حق تخفیف دارد، امکان یا عدم امکان تبدیل یا تعلیق مجازات…

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
معنای جرائم غیرقابل گذشت
تفاوت مجازات تعزیری و باز دارنده
تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات، اخلال گران در نظام اقتصادی کشور
تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامی
شاکی یا مدعی خصوصی؛ماده‏۲۷۷ق.آ.د.ک
عدم شمول ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک نسبت به جرائم موضوع ماده ۷۲۷ ق.م.ا
رابطه ماده ۲۷۶ و ۲۷۷ ق.آ.د.ک؛ ماده
مهلت گذشت؛ماده ۲۷۷ ق.آ.د.ک
تخفیف مجازات تعلیقی؛به موجب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی
شاکی و متهم، حقوق برابر
نتیجه گیری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 37

فرمت فایل: WORD