مقاله گردشگری

مقاله گردشگری

گردشگری
مقدمه
سیرو ساحت و گردشگری استفاده منطقی از اوقات فراغت به ویژه دید و بازدید و تفریح و هوای آزاد محیطی است. امروزه توسعه شهرنشینی به ویژه در دهه اخیر ساکنین شهرهای کوچک و بزرگ را به تفریح و استفاده معقول از ساعت فراغت ترغیب می نماید. از آنجائیکه ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی نسلها و قومهای مختلف هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند جاذبه های تاریخی و طبیعی و نیز به تبعیت از آنها شکل می گیرند و به همین دلیل حوزه های فعالیت جهانگردی نیز متنوع بوده و از حوزه ای به حوزه دیگر فرق می‌کند. از طرف دیگر افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشوهای در حال توسعه و فقر اقتصادی و پایین بودن سطح درآمد ملی کشورهای مذکور باعث شده تا جمعیت این کشورها در فشار و تنگناهای اقتصادی قرار گیرند . در بررسی علت عقب افتادگی، این کشورها علی رغم داشتن منابع طبیعی مناسب و دارا بودن منابع بالقوه درآمدی ، فقر و محرومیت را پذیرفته و در واقع پایین بودن سطح دانش و فن آوری و آگاهی نداشتن از نحوه بهره برداری از پتانسیل های موجود ، مزید بر علت شده و همچون تازیانه ای بر پیکره بی جان این کشور ها کوبیده می شود .
یکی از منابعی که به صورت عمده در عصر کنونی می تواند درآمدهای قابل توجهی را رقم زند و یا بالابردن تولید ناخالص ملی و در نهایت درآمد ملی را در صحنه بین المللی افزایش دهد ، صنعت تورسیم و اکوتوریسم می باشد که در چند دهه گذشته این صنعت توانسته جای پای مناسبی را در روابط بین المللی یافته و با ایجاد پیوند میان کشورهای مختلف ، منبع درآمد خوبی نیز برای بسیاری از کشورهای جهان گردد. همچنین برقراری ارتباط میان ملل مختلف از طریق آشنایی با فرهنگ ها ، آداب و رسوم ها و پیشنیه های تاریخی و فرهنگی یکدیگر ، موجبات استحکام پیوندهای اجتماعی و سیاسی ملی را فراهم آورده و در بسط و توسعه تفاهم آمیز روابط بین المللی نقش بسزایی خواهد داشت .

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: توریسم و اکو توریسم
توریسم
اکوتوریسم
اثرات توریسم و اکوتوریسم در استان گلستان
فصل دوم: محیط زیست طبیعی استان
معرفی محیط زیست طبیعی استان گلستان
تالاب های استان گلستان
دریای خزر
خلیج گرگان
رودهای مهم استان گلستان
مناطق حفاظت شده
ارتفاعات و قلل استان گلستان
آبشار های استان گلستان
فصل سوم: جاذبه های تاریخی و مذهبی استان
تپه های باستانی استان گلستان
دیوار دفاعی گرگان
برج رادکان
پل آق قلا
تمیشه؛شهر مرزی گرگان وطبرستان
گورستان خالد نبی
مسجد جامع
امام زاده روشن آباد
آرامگاه مختوم قلی فراغی
آق قلعه
قلعه موران
مدرسه عمادیه
مدرسه کریم ایشان
مجموعه ی تاریخی هنری باقری
موزه گرگان
بافت قدیم گرگان
فصل پنجم:
نتیجه گیری
پیشنهادها وراهبردهای اصلی
موانع و محدودیت های تحقیق
فهرست منابع ومآخذ
پیوست ها

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 50

فرمت فایل: WORD