گزارش کارآموزی شرکت کشت و صنعت کارون

گزارش کارآموزی شرکت کشت و صنعت کارون

گزارش کارورزی کارخانه کشت و صنعت کارون

مقدمه گزارش کارآموزی شرکت کشت و صنعت کارون
شرکت کشتو صنعت کارون در 17 کیلومتری شهرستان شوشتر و 40 کیلومتری شرکت کشت و صنعت هفت تپه واقع شده. و مساحت کل اراضی آن حدود ۴۰ هزار هکتار در دو ناحیه دیمچه (۳۳ هزار هکتار) و بلوک اف (۷۳۵۲ هکتار ) می باشد. از کل اراضی فوق حدود ۲۴۰۰۰ هکتار قابل کشت بوده که سالیانه از نزدیک به ۲۰۰۰ هکتار آن بهره برداری گردیده و مابقی آیش می گردند.

در اوائل سال۱۳۷۷ جناب آقای مهندس سید عبدالعزیز نبوی به سمت رئیس هیئت مدیره و میر عامل شرکت منسوب گردیدند. که با ورود ایشان تحولات اساسی در شرکت کشت و صنعت کارون آغاز گردید . ایشان با عنایت به این دیدگاه که ظرفیت و پتانسیل تولید نیشکر از هر هکتار اراضی شرکت بسیار بیش از میزان فعلی است. به جست و جوی عللی پرداخته که در این راستا مسئله گسترش علف های هرز و آسیب های وارده به مزارع در اثر تردد ماشین آلات کشاورزی بسیار سنگین. و ظهور پدیده ای به نام فشردگی را از مهم ترین عوامل یافت و از آنجائی که ایجاد شرایط بهینه جز در زمان آیش میسر نمی باشد.

کشت مزارع

اقدام به آیش و به زیر کشت بردن بی سابقه مزارع نمود ودر این رابطه در اوائل سال ۱۳۷۷ از ۲۴۰۰۰ هکتار اراضی قابل کشت ۱۵۵۲۳ هکتار جهت بهره برداری،. ۹/۸۱۴۹ هکتار جهت آیش و مابقی به میزان ۳۲۸ هکتار به عنوان توسعه مزارع در نظر گرفته شد. و از ۱۵ خرداد سال ۱۳۷۷ عملیات آماده سازی مزارع آیش شده برای کشت آغاز گردید. و طی مدت کمتر از ۱۲۰ روز در نیمه دوم شهریور ماه عملیات شیارزنی مزارع به پایان رسید. ماشین آلات مورد نیاز جهت انجام این عملیات نظیر D-8 وD-6 از شرکت های جهاد نصر از جمله جنوب غرب ،. استان خوزستان ، استان کرمانشاه ، استان اصفهان و شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور تأمین گردید.

گزارش کارآموزی نیشکر

انجام این عملیات در مدت زمان یاد شده با چنان سطح وسیعی ودر گرمای طاقت فرسای خوزستان که گاهی اوقات به ۵۱ درجه سانتی گراد نیز می رسید. و به صورت شبانه روزی نیاز به برنامه زمانبندی شده و به مدیریتی بسیار دقیق داشته که خوشبختانه به نحو مطلوبی انجام گردید. مراحل عملیات انجام شده ذیل به ترتیب ذکر می گردد.

عملیات ماخار

۱- عملیات ماخار :
الف) – تأمین رطوبت لازم در خاک برای تسهیل در به کار گیری ادوات تهیه زمین و جلوگیری از استهلاک آنها و در نهایت افزایش راندمان کاری ادوات یاد شده.
ب) – جلوگیری از کلوخ شدن مزارع جهت فراهم آوردن بستر مناسب کاشت و پوشش قلمه ها .
پ) – رویش بذور علف های هرز و متعاقب آن مبارزه مکانیکی با علف های هرز جهت صرفه جویی در مصرف علف کش ها .
۲- عملیات شیار زنی مرحله اول تا عمق ۹۰ سلنتی متر .
۳- عملیات دیسک سنگین .
۴- عملیات شیارزنی مرحله دوم تا عمق ۹۰ سانتی متر با زاویه ۴۵ درجه نسبت به خط تراز با تیغه های شوز پهن (حالت پیکانی ).
۵- عملیات شخم برگردان جهت از بین بردن و به زیر خاک بردن بذور علف های هرز .
۶- عملیات دیسک دوم .
۷- عملیات شیار زنی نوبت سوم با عمق ۹۰ سانتی متر .
۸- عملیات دیسک نوبت سوم جهت متلاشی نمودن کلوخ های به وجود آمده احتمالی.
۹- عملیات ماله (دونوبت ) جهت بر طرف نمودن ناهمواری های ایجاد شده ناشی از عملیات شیار زنی و دیسک.
۱۰- شبکه بندی و نقشه برداری نقاط جهت تعیین مقادیر خاکریزی و خاکبرداری احتمالی .
۱۱- تسطیح نهایی .
۱۲- چک بک نهایی .
۱۳- عملیات فاروزنی جهت ایجاد بستر کاشت نیشکر با توجه به نوع سیستم آبیاری مرسوم.
۱۴- کود پاشی از نوع فسفات آمونیوم به میزان ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار.
۱۵- کشت نیشکر و سپس آبیاری همراه با سم.

نیشکر و تاریخچه آن

فهرست مطالب
گزارش کارآموزی شرکت کشت و صنعت کارون
مقدمه 1
نیشکر و تاریخچه آن ۵
مزارع نیشکر و عمران اراضی ۶
کاشت،داشت،برداشت.. ۷
تحقیقات کشاورزی.. ۸
کارخانه ۸
طرح زیربنایی کشت و صنعت کارون ۱۱
نیشکر، رسیدگی و درو ۱۶

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 20

فرمت فایل: WORD