تحقیق دانش آموزی در مورد گل و گیاه

تحقیق دانش آموزی در مورد گل و گیاه

گیاهان
گیاهان جزیی جدا ناپذیر از زیست بوم انسانها و حیوانات هستند و از این رو توجه و مراقبت از آنها وظیفه ماست در این مقاله به توضیحی درباره گیاهان به زور کلی و همچنین موضوع جالبی با این عنوان که گیاهان هم حس دارند و هم اینکه از گیاهان برای درمان بسیاری از بیماریها استفاده می شود, پرداخته شده است
ساقه برگ ها و گل هایی دارد که اندام های تولید مثل گیاه را در خود دارند. گل ، میوه و دانه تولید می کند. دانه گیاهکی است که به همراه ذخیره ای از غذا در پوستی محافظ قرار دارد و در شرایط مناسب به سرعت گیاهی جدید پدید می آورد. گل ها دارای گل برگ هایی با رنگ های مختلف اند. معدودی از گیاهان مثل «خرمالو» گل برگ های سبز رنگ شبیه به برگ دارند و بعضی از درختان گل های بدون گل برگ اند.

گل

گل محتوی اندام های جنسی گیاه است. قسمت ماده یا مادگی در مرکز گل واقع است و تخمک درون آن قرار دارند که بعداً به دانه های درون میوه تبدیل می شوند. اندام نر یا پرچم، معمولاً تخمدان را احاطه می کند، گرچه گاهی اندام های جنسی نر در گلی دیگر قرار دارند، پرچم ها دانه های گرده تولید می کنند که تخمک را بارور می سازد. (گرده افشانی(

ساقه

ساقه آوندهایی دارد که مایعات را به تمام قسمت های گیاه منتقل می کند . یک دسته آوند، آب و نمک های معدنی را برای فتوسنتز از خاک به برگ منتقل می کنند و لوله های دیگر مواد غذایی مایع را که طی فتوسنتز در برگ ساخته می شود به قسمت های در حال رشد گیاه و اندام های ذخیره ساز مثل غده ها می برند. ساقه ها معمولاً ایستاده اند ولی برخی از آن ها در زیر زمین می مانند و گاهی در خاک به اطراف رشد می کنند. ساقه ها ممکن است کرک دار، خاردار، صاف، شیاردار و یا مثل پوست درخت سخت باشند.

فهرست مطالب
گل
ساقه
برگ ها
ریشه
انواع ریشه
گیاهان هم حس دارند
گیاهان دارویی
دلایل رویکردجهانی به گیاهان داروئی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: WORD