تماس با ما

برای ارسال شکایات ، نظرات و پیشنهادات خود از طریق ایمیل و ادرس تلگرام موجود در همین صفحه اقدام کنید. در صورتی که پیام شما نیاز به پاسخ دارد و شماره تماس خود را نیز ارسال فرمائید.

و هم چنین برای پیگیری خرید خود و دانلود مجدد فایل با ایمیل و یا از تلگرام موجود در همین صفحه تماس بگیرید.

راه های تماس با ما
ایمیل : coperir@gmail.com

آدرس تلگرام :

Telegram ID : @paperir
https://t.me/paperir