مقاله تاثیر ‏ERP در SCM

مقاله تاثیر ‏ERP در SCM

تاثیر ‏ERP در SCM
ERP
یک بسته نرم افزاری استاندارد مشتمل بر چندین ماژول‎ ‎مرتبط و یکپارچه است که کلیه فرآیندهای ‏تجاری یک سازمان را اعم از تولید ، منابع‎ ‎انسانی ، مالی ، بازاریابی و فروش و … پشتیبانی می نماید ‏و منجر به به یکپارچگی‎ ‎وظایف‎ ‎در سازمان می شود‎.
‎ : ERP بر روی یک بانک اطلاعاتی مرتبط‎ ‎قرار می گیرد‎ .
‎: ERP در حالت صنعتی به مجموعه ای‎ ‎از فرآیندهای مرتبط گفته می شود که توسط یک نرم ‏افزار دارای ماژولهای مختلف‎ ‎پشتیبانی می شود و به مدیریت و اتوماسیون قسمتهای مهم سازمان ‏کمک می نماید‎ .
‎: ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی یک سازمان از لحاظ بانک های اطلاعاتی و‎ ‎فرآیندهای ‏سازمانی محسوب می شود‎.
‎: ERP بیشتر به منزله نرم افزاری برای‎ ‎پشتیبانی فرآیندهای داخلی سازمان محسوب می شود‎.


‏وظایف اصلی ERP

  1. مدیریت منابع انسانی‎
  2. مدیریت مالی و حسابداری‎
  3. مدیریت‎ ‎قراردادها‎
  4. مدیریت مواد و انبار‎
  5. مدیریت نگهداری و تعمیرات‎
  6. ورود و‎ ‎پیگیری سفارشها‎
  7. انبارداری‎
  8. ترابری و حمل و نقل‎‎
  9. ….

‏اجرای‎ ERP ‎در سازمان‎ ‎‏
زمان اجرای‎ ERP ‎بین ۱ تا ۳ سال می باشد که بیشتر صرف‎ ‎استاندارد سازی فرآیندهای سازمان ‏می گردد‎۱۲-۱۸ ‎ماه زمان پیاده سازی می‎ ‎باشد
آخرین گونه از‎ ERP ‎ها که بعد از سال ۲۰۰۰ منتشر شده اند‎ ‎بستر ورود به صحنه تعاملات ‏جهانی هستند. زیر سیستمهایی چون‎۲‎‏ ‏‎ ) CRM ‎مدیریت ارتباط‎ ‎مشتریان‎(‎‏ و۳‏‎) SCM ‎مدیریت ‏زنجیره تامین) ‏
از اجزای آن‎ ‎محسوب میشوند‎. ‎خصوصیت مهمی که‎ ERP ‎ها دارا هستند و این نرم افزارها بواسطه ‏همین خصوصیت به‎ ‎سطح راه حل ارتقاء یافته اند، اینستکه به همراه پیاده سازی فرآیندهای یک ‏سازمان را‎ ‎بهبود می بخشند. چون فرآیندها زیر بنای‎ ERP ‎ها هستند، قبل از هرکاری باید‎ ‎فرآیندهای یک سازمان به درستی شناخته شده و مستند شوند‎.‎‏ سالهاست که مشاهده می شود بیشتر‎ ‎سازمانها از یک گروه کوچک با وظایف و محصولات یا خدمات محدود شروع به کار کرده اند‎ ‎و ‏رفته رفته به یک سازمان بزرگ با پرسنل زیاد و محصولات یا خدمات متنوع و گسترده‎ ‎تبدیل ‏شدند. همزمان با توسعه‎ IT4 ‎و فن آوری های جدید در این زمینه هر بخش وظایف‎ ‎خود را در ‏بستر راه حلهای‎ IT ‎برای توسعه فرآیندهای جاری خود رشد داده است وقتی هر‎ ‎بخش کار خود را ‏با سیاست مستقل و جداگانه ای دنبال کنداهداف کلی و کلان سازمان‎ ‎نیز کم رنگ می شود. ‏مدیریت ارشد و هیئت اجرایی سازمان نمی تواند گزارشهای مختلف از‎ ‎عملکردها و وظایف متعدد ‏سازمان خود را به صورت یکجا و مرتبط تحلیل نماید و براساس‎ ‎آن تصمیمات استراتژیک را در ‏زمان مقتضی برای کل سازمان اتخاذ نماید‎.‎بنابر‎ ‎این به راه حلی نیاز است تا وظایف و فرآیندهای ‏مختلف در یک سازمان را به صورت‎ ‎یکپارچه متصل و به یک زنجیره ای واحد تبدیل نماید تا در ‏نهایت کل فعالیتهای‎ ‎سازمان، آنرا به یک سود برتر و رضایت بیشتر تری هدایت نمایند. با این شیوه ‏مدیریت‎ ‎سازمان با استفاده از داده های کل سازمان می تواند در زمان مناسب و بموقع تصمیم‎ ‎گیری ‏کند. این راه حل ، برای مشتری موجب کاهش زمان و هزینه در دستیابی به کالا یا‎ ‎خدمات مورد ‏نیاز خود می شود. از این رو، می توان مشاهده کرد که چگونه‎ ERP ‎به‎ ‎سازمانها و مشتری کمک ‏می کند. تمرکز‎ ERP ‎اکنون بیشتر روی طراحی مجدد فرآیندها است که موجب شفاف سازی و ‏اتوماسیون فرآیندها شده و باعث بالا بردن بهره وری و‎ ‎کاهش هزینه ها می شود‎. ‎این فن آوری ‏موجب اتومات کردن مدیریت و کنترل تمام‎ ‎فرآیندها در هر بخش شده و اطلاعات هر بخش یا ‏عملکرد آنرا بدون نیاز به ارتباطات‎ ‎کابلی با دیگر عملکردها و بخشهای سازمان به صورت یکپارچه ‏و مرتبط در می آورد‎ ERP ‎تنها سخت افزار یا نرم افزار نیست بلکه بر یک مجموعه فکر، معماری، ‏عملکرد و توسعه‎ ‎برای دستیابی یک سازمان یا فعالیت اقتصادی به اهداف سودآوری‎ ‎و رضایت ‏مشتری دلالت‎ ‎دارد،‎ ERP ‎از یک فکر و راه حل ‏ویژه برای صنعت و سازمانهای تولیدی به راه حلی جامع‎ ‎برای تمام سازمانها حتی ملی و خدماتی ‏تبدیل شده است‎.‎به عبارت دیگر‎ ERP ‎یک‎ ‎فکر، فن آوری و سیستم برای مدیریت موثرتر بر ‏منابع مختلف در یک سازمان است. این‎ ‎مدیریت از طریق اتومات و یکپارچه کردن تمام فرآیندها ‏در نتیجه بالا بردن کارایی‎ ‎سازمان و افزایش رضایت مشتری انجام می گیرد‎.‎در این وضعیت باید ‏متقاعد شد که‎ ERP ‎یک فن آوری مادر و مولد است و دیگر فن آوریهای‎ IT ‎از قبیل‎ SCM ‎‏ و‎ ‎CRM ‎از آن گرفته می شوند. این به دلیل‎ ‎انتظارات سازمانها از‎ IT ‎است که از یک توجه صرفا ‏کاهش هزینه ها، بهره وری ، و‎ ‎کارایی به ارزش مشتری ، موثر بودن و مزایای قابل رقابت تغییر ‏یافته است. همین‎ ‎انتظارات و نگرشهای جدید نیز موجب به هنگام شدن فن آوری و عملکردها ‏درون سیستم‎ ERP ‎شده است بنحویکه متناسب با سیر تحول در فعالیتهای اقتصادی این سیستم نیز ‏تغییر‎ ‎اساسی کرده است‎.‎

پیش زمینه های‎ ERP ‎و دیگر برنامه های مربوطه نقش مهمی در‎ ‎سیستم دیجیتالی برای این فن ‏آوری ایجاد کرده است این موضوع باعث معماری خوب‎ ‎سیستم های اطلاعاتی، ارتباط منطقی بین‎ ‎ERP ‎و چندین راه حل دیگر از جمله مدیریت‎ ‎جریان کار شده است از این رو ما شاهد ‏کاربردهای‎ ‎قوی‎ ERP ‎در سازمانها و صحنه بین سازمانها یا فراسازمانی هستیم‎.‎ارائه کننده‎ ‎های‎ ‎ERP ‎برخی نرم افزارهای استاندارد و برخی نرم افزارهای‎ ‎سفارشی را تهیه و اجرا می کنند. ، ‏برخی ماژولهای استاندارد در‎ ERP ‎که‎ ‎در بازار و به صورت استاندارد موجود است در زمینه ها و ‏موضوعات زیر می‎ ‎باشند‎:
مالی – کنترل عملیات – منابع انسانی– پشتیبانی – مدیریت مواد – مدیریت پروژه – فروش و ‏توزیع (متصل به سیستم‎-( CRM ‎مدیریت تعمیر و نگهداری – مدیریت اموال – طراحی و برنامه ‏ریزی استراتژیک‎ – ‎مدیریت کیفیت – طرح ریزی و برنامه ریزی تولید – مدیریت خدمات و ‏پشتیبانی ‏‎- ‎توسعه تولید – طرح و توسعه – مدیریت تولید – استراتژیهای‎ ‎بازاریابی – حسابداری و ‏قیمت تمام شده‎- ‎مدیریت ارتباطات زنجیره ای بین سازمانها ‏‎

یکی از موثرترین روشهای طراحی و اجرای‎ ERP ‎استفاده از تجربیات‎ ‎شرکتهای موفق و پیشرو در ‏این زمینه است. آشنایی با تجربیات صدها شرکت برتر در‎ ‎اقتصاد جهانی و بکارگیری هزاران روش ‏و فرآیند نوین‎ ‎موجب گشایش بسیاری از گره های‎ ‎کنونی سازمانها و ایجاد روشهای جدید بمنظور ‏پیوستن به جمع پیشروان‎ IT ‎و استفاده‎ ‎از فن آوری هایی مثل‎ CRM ‎و‎ ERP ‎می شود‎.‎طبعاً یکی ‏از انتظارات‎ ‎سازمانها از خدمات آموزشی یا مشاوره در این زمینه ، دستیابی به تجربیات صدها ‏شرکت‎ ‎برتر در اقتصاد جهانی و بکارگیری هزاران روش و فرآیند نوین با استفاده از‎ IT ‎است‎.‎
عواملی چون مشتری ،رقابت و تغییر، سرعت، انعطاف پذیری، کیفیت، سرویس دهی (خدمت ‏رسانی) و هزینه‎ ‎و از این قبیل کلمات که هر یک موجب پیشبرد تغییر در دنیای کسب و کار می ‏گردند و خط‎ ‎مشیء ای که سازمان جهت پیشرفت خود اتخاذ می نماید می بایست با هر یک از این ‏اجزا‎ ‎همخوانی داشته باشد و در صورت تخطی از این موارد امر پیشرفت محقق نمی‎ ‎گردد‎.

از راههای اولیه حل این مشکلات می توان به مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و‎ ‎کار‎ ‎وبرنامه ریزی ‏منابع شرکت ‏‎(ERP) ‎اشاره نمود که هر دو معتقدند می توان به‎ ‎بهبود بنیادین در طی مدت زمانی ‏کوتاه دست یافت و این دو میسر نمی گردد مگر با صرف‎ ‎توجهات و سرمایه گذاریهای لازم برای ‏انجام آنها. هدف از انجام این پروژه ها به دست‎ ‎آوردن منافع شگرف و البته به قیمت تحمل رنج و ‏زحمت ناشی از انجام آنهاست که همراه‎ ‎با جدایی و تجزیه برخی از قسمتها و متحمل شدن ‏شکستهایی در این مسیر که سازمان با آن‎ ‎مواجه می گردد , میسر خواهد بود‎.
به عنوان قسمتی از برنامه تغییر, سازمان نیازبه‎ ‎نگاهی موشکافانه به روشهای کاری (فرآیند های ‏کاری) خود خواهد داشت زیراکه این‎ ‎فرآیندها هستند که به عنوان قلب سازمان در دل شرکت به ‏انجام وظیفه مشغولند و آن‎ ‎مواردی که شرکت به واسطه آنها برای مشتریان خود خلق ارزش می ‏نماید را شامل می‎ ‎شوند بنابراین فرآیندها در روش‎ BPR ‎و‎ ERP ‎نقشی محوری را بازی می ‏کنند‎.‎

فهرست مطالب
فصل اول:‏
‏۱‏‎ ERP -‎ ‏۱‏
‏۱-۱ وظایف اصلی‎ ERP ‏۱‏
‏۲ – ۱اجرای‎ ERPدر سازمان‎ ‎‏:‏ ‏۱‏
‏۳-۱ اهمیت فرآیندها (شناخت فرآیندها):‏‎ ‎ ‏۴‏‎
‏۴-۱‏‎ ERP ‎‏ موفقیت ها و شکست ها‎ :‎ ‏۵‏
‏۵-۱تعاریف‎ ‎ ‏۸‏‎
‏۶-۱ماژولهای‎ ‎استاندارد در‎:ERP ‏۸‏
‏۷-۱مزایای‎ ERP‏:‏ ‏۹‏
‏۸-۱نکات مهم درپیاده سازی‎ ERP‏:‏ ‏۹‏
‏۹-۱دلایل استفاده از‎ ERP ‎در سازمانها‎ :‎ ‏۹‏
‏۱-۹-۱یکپارچه سازی اطلاعات مالی‎:‎ ‏۱۰‏
‏۲-۹-۴۱یکپارچه سازی اطلاعات سفارشات‎:‎ ‏۱۰‏
‏۳-۹-۱استاندارد سازی و سرعت در‎ ‎فرایندهای تولید‎:‎ ‏۱۰‏
‏۴-۹-۱کاهش حجم انبارداری‎:‎ ‏۱۰‏
‏۵-۹-۱استانداردسازی اطلاعات منابع انسانی‎:‎ ‏۱۰‏
‏۱۰-۱کاربردهای‎ : ERP ‏۱۱‏
‏۱۱-۱آینده‎ ERP‏:‏ ‏۱۲‏
‏۱۲-۱یکپارچگی‎ ‎سیستمهای نرم افزاری :‏ ‏۱۲‏
‏۱۳-۱راه حل یکپارچه سازی جامع:‏ ‏۱۴‏
‏۱۴-۱نتیجه ‏۱۴‏
فصل دوم:‏
‏۲-‏‎ SCM ‏۱۵‏
‏۱-۲- مدیریت زنجیره تامین ‏SCM‏ چیست ؟ ‏ ‏۱۵‏
‏۲-۲نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد ؟ ‏۱۶‏
‏ ۳-۲ آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ‏ERP‏) قبل از نرم افزار
‏ مدیریت زنجیره تامین (‏SCM‏) میباشد ؟ ‏ ‏۱۸‏
‏۴-۲ هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست ؟………..۲۰‏
‏۵-۲ چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟ ….۲۱‏
‏۱-۵-۲ بدست آوردن اطمینان تامین کنندگان مواد اولیه و شرکای تجاری . ……۲۱‏
‏۲-۵-۲ مقاومت داخلی در برابر تغییر ‏۲۲ ‏
‏۳-۵-۲ اشتباهات اولیه ‏ ‏۲۲‏
‏۴-۵-۲آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟ …۲۳‏
‏۵-۵-۲ تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟ …….۲۴‏
فصل سوم:‏
ترجمه: نقش ابزار ‏ERP ‎‏ در تقسیم اطلاعات زنجیره تامین ، همکاری
‏ و بهینه سازی هزینه ‏۲۶ ‏
‏۱-۳خلاصه ‏۲۶‏
‏۲-۳ مقدمه ‏۲۶‏
‏۳-۳ابزار ‏ERP‏ :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه……۲۷‏
‏۴-۳ حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین ‏ ‏۳۰‏
‏۱-۴-۳ : روابط سنتی ‏ ‏۳۱‏
‏۲-۴-۳:شراکت ، ‏JIT ‎‏ ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه ‏۳۳‏
‏۳-۴-۳ شبکه زنجیره تامین ‏۳۵‏
‏۵-۳ فاکتور های سازمانی ‏۳۷‏
‏۱-۵-۳راهکارها و موانع ‏ ‏۳۸‏
‏۲-۵-۳ چارچوب همکاری سطوح مختلف ‏ ‏۳۹‏
‏۶-۳ خلاصه و راهنمای جستجو در آینده ‏ ‏۴۱‏
‏۱-۶-۳چگونه ما می توانیم در شرکتها برای تبادل اطلاعات انگیزه ایجاد کنیم ؟ ‏….۴۱‏
‏۲-۶-۳ انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است ؟…….۴۲‏
‏۳-۶-۳ یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است ؟………۴۲‏
‏۴-۶-۳ بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست ؟…….۴۲‏
فصل چهارم :‏
ترجمه: تأثیر برنامه ریزی منابع شرکت بر روی مدیریت زنجیره تامیننتیجه
‏ تحقیقات و پژوهش موسسه مطالعاتی اروپایی «دلفی»………۴۴‏
‏۱-۴ خلاصه ‏۴۴‏
‏۲-۴ مقدمه ‏۴۵‏
‏۳-۴ مدیریت زنجیره تامین یا همان سیستمSCM‏ در شبکه اقتصادی:……..۵۰‏
‏۴-۴ سیستم های ‏ERP ‏۵۴‏
‏۵-۴ روش تحقیق ‏ ‏۵۸‏
‏۱-۵-۴ طرح تحقیقاتی موسسه دلفی ‏ ‏۵۸‏
‏۲-۵-۴ صورت جلسه نهایی تحقیق به روش دلفی ‏ ‏۶۰‏
‏۶-۴ نتایج تحقیق به روش دلفی ‏ ‏۶۴‏
‏۷-۴ بحث و گفتگو و تصمیم گیری ‏ ‏۶۶‏
‏۱-۷-۴ موقعیت ها و فرصت های ‏SCMبرای ‏ERP ‏۶۶‏
‏۱-۱-۷-۴ سفارشات انبوه ‏ ‏۶۶‏
‏۲-۱-۷-۴استاندارد سازی ‏۶۷‏
‏۳-۱-۷-۴ فناوری اطلاعات جهانی ‏ ‏۶۸‏
‏۲-۷-۴ ضعف های ‏SCM ‎سیستم های ‏ERP ‎کنونی ‏ ‏۶۹‏
‏۱-۲-۷-۴نقص در توسعه کارایی شرکت ‏ ‏۷۰‏
‏۲-۲-۷-۴ کمبود انعطاف پذیری درسازگاری با تغیرات زنجیره تامین ‏۷۰‏
‏۳-۲-۷-۴ فقدان توانایی حمایت از تصمیمات پیشرفته ‏ ‏۷۳‏
‏۴-۲-۷-۴فقدان ساختار سیستمی باز و زیر سیستم ها(ماژول)‏ ‏۷۵‏
‏۸-۴ نتیجه گیری ‏ ‏۷۵‏
مراجع ‏۷۷‏
منابع انگلیسی………..۷۸‏

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 85

فرمت فایل: WORD