دانلود پاورپوینت آموزش Free Hand

دانلود پاورپوینت آموزش Free Hand

بخشی از پاورپوینت :
اسلاید آموزش Free Hand
با فعال کردن این گزینه از منوی View خط کش های افقی و عمودی در سند جاری به نمایش درآمده و کنترل مقیاس در طراحی را برای طراح امکان پذیر می سازد. خط کش ها امکان تعیین دقیق موقعیت نشانگر ماوس را در جهات افقی و عمودی بر اساس واحد اندازه گیری جاری برای کاربر فراهم می آورند نقطه مبدأ ( ۰ و ۰ ) خط کش در گوشه سمت چپ و پائین صفحه گرافیکی می باشد. واحد اندازه گیری خط کش ها بر اساس واحدی خواهد بود که در نوار وضعیت قبلاً تعیین کرده اید.

فهرست مطالب
خط کشهای صفحه Page Rulers
شناسایی اصول ترسیم Rectangle
شناسایی اصول ترسیم Ellipse
شناسایی ترسیم polygon
شناسایی اصول ترسیم Star
گزینه های پنل objectبرای چند ضلعی ها
شناسایی اصول ترسیم Line
ترسیم شکل به کمک ابزار pen
اصول کار با ابزارهای spiral , pencil
تکمیل کار با استفاده از امکانات تکثیر و ویرایش در فری هند
فرامین past spcial , copy spcial واقع در منوی Edit
فرامین past behind , past in Front واقع در منوی Edit
ملغی کردن فرامین
شناسایی اصول کار با ابزار skew
شناسایی اصول کار با پنل More
تغییر شکل موضوعات با استفاده از نوار ابزار Envelope
شناسایی اصول کار با فرمان Group
شناسایی اصول کار با فرمان ungroup
شناسایی اصول کار با فرمان Join
شناسایی اصول کار با فرمان join Blend to path
شناسایی اصول کار با فرمان Blend
شناسایی اصول کار با فرمان union
شناسایی اصول کار با فرمان punch
شناسایی اصول کار با فرمان Crop
شناسایی اصول کار با فرمان Divide
شناسایی اصول کار با فرمان Interesect
شناسایی اصول کار با ابزار Smudge
شناسایی اصول کار با ابزار Arc
شناسایی اصول کار با ابزار Mirror
کار با فرمان Save as , Save

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 30

فرمت فایل: پاورپوینت