مقاله عکاسی

مقاله عکاسی

هنر عکاسی چیست؟ در اصطلاح عامه، شغل عکاس را عکاسی گویند. ازنظر لغوی عکاسی مترادف با روش عکس‌ برداری است. این لغت ترجمه ای است برای واژه فتوگرافی photography که از ترکیب دو کلمه فتو و گرافی تشکیل شده است.

عکاسی

مقدمه مقاله
امروزه نقش عکاسی در زندگی بشر غیر قابل انکار است. ما با تصاویر احاطه شده ایم و گریزی از آنها نداریم. بدون تصویرمان در زندگی اجتماعی غیر قابل شناسایی و فاقد هویت هستیم. به قول هالاباف «چون معتقدیم که شاهد واقعیت هستیم به همین دلیل فقط به آن چه با چشمان خود می ببینیم باورداریم. اما ما صرفاٌ نمی بینیم دوربین هم چنین نمی کند ما اطلاعات را متناسب با اهداف نیازها، گرایش ها ،‌و انتظارات خود تحریک می کنیم.

ما مولی ساده از فلسفه تجربه گرائی را برای زندگی خود بکار می گیریم : چیزی که مشاهده می کنیم وجود دارد چیزی که مشاهده نمی کنیم وجود ندارد همچنان که به چشمان خود ایمان داریم و آنها را ملاک قرار می دهیم به همان ترتیب کار دوربین را نیز معتبر می دانیم.

عکاسی چیست

عکاسی

عکاسی از ظریفترین و زیباترین جلوه های پیشرفت هنری و فنی قرن اخیر است . عکس نه فقط حافظ جذابترین خاطره ها و یاران و دوستان ، که بهترین نمایشگر لحظات تلخ و شیرین زندگی ملت ها و جوامع و نیز آثار و سنت ها و شیوه های زندگی آنها در دوره ها و سالها و زمان های گوناگون است و به همین اعتبار، از مهمترین ابزار و لوازم پژوهشها و مطالعات جامعه شناسی و مردم شناسی و نقل و انتقال اطلاعات و اخبار به شمار می رود.

عکاسی چه به عنوان یک حرفه و چه به صورت مشغولیتی لذتبخش ، خوشبختانه در سالهای اخیر در کشور ما گسترش فراوان ساخته و دورترین مناطق مملکت راه پیدا کرده است. باشگاه ها و نمایشگاه ها و نشریات حرفه ای خاصی که در این سال ها شاهد پیدایش و افزایش روز افزون آنها بوده ایم ، بهترین شاهد این مدعایند.

تاریخچه عکاسی

کتاب حاضر که چند سال پیش از مرگ نوسینده نامدار آن آنسل آدامز انتشار یافت در برگیرنده‌ شرح تجربیات گسترده وی در زمینه‌ کار با دوربین ها و متعلقات مختلف‌ عکاسی حرفه‌ای است ، تجربیاتی که طی زمان طولانی توام با کار عملی آفریننده در قلمرو عکاسی هنری حاصل آمده اند تسلط آدامز در شناخت و آموزش فنون پیچیده‌ عکاسی حرفه‌ای افزون بر استادی وی در کار آفرینش منظره‌های شگفت انگیز طبیعی بی نیاز از شرح و تفصیل است

تاریخچه عکاسی

آدامز در قلمرو عملی عکاسی همچون منظره گری توانا و با بینش که عکس هایش در زمره‌ برجسته ترین تصویرهای تاریخ عکاسی‌اند به شمار می آید و در زمینه‌نظری عکاسی همچون پژوهنده ای مو شکاف و دقیق که حاصل پرباریافته‌های خود را بدون امساک در قالب کتابهایی در اختیار دوستداران عکاسی نهاد و تجربیاتش را در طول سالهای متمادی تدریس در مرکزهای مختلف هنری در دسترس هنرآموزان این رشته قرار دارد.

اصول عکسبرداری

اصول عکسبرداری

فهرست مطالب
مقدمه ۱
تاریخچه ۳
عکاسی چیست ۱۰
اصول عکسبرداری ۱۱
انواع عدسی ۱۳
عدسیهای زاویه باز ۱۳
عدسی ماکرو برای عکسبرداری از فواصل نزدیک ۱۴
دیافراگم ۱۶
میدان وضوح ۱۷
فیلترها ۱۸
فیلتر رنگی چیست ۱۸
ضریب جذب نور ۲۰
چند هشدار ۲۰
جدول ۲۱
فیلترهای بی‌رنگ ۲۲
فلاش ۲۳
فلاش الکترونیک ۲۴
هنر دیدن ۲۴
ظهور فیلم در تاریک خانه ۲۸
نتیجه‌گیری ۳۲
منابع ۳۳

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 32

فرمت فایل: WORD