• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت آبیاری تحت فشار ۵۴ اسلاید


آبیاری تحت فشار بخشی از پاورپوینت آبیاری تحت فشار را توسعه دهیم به‌ازاء هر هکتار آبیاری تحت‌ فشار، امکان اشتغال دائم ۷۸/۰ نفر فراهم می‌گردد، لذا با توجه به افزایش جمعیت جویای کار که با نگرشی جدید از زاویه اشتغال‌ زائی به مقوله توسعه آبیاری تحت‌ فشار می‌تواند ضرورت اجراء این روش به‌عنوان عزم‌ ملی در دستور کار قرار گیرد که تا حدودی بتواند بحران بیکاری را جبران کرده و توجیه مناسبی برای الزام ...