• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه افسردگی بک

پرسشنامه استاندارد افسردگی بک آزمون افسردگی بک شدت حالت افسردگی را در تمام اختلالات روانپزشکی ارزیابی می کند و کاربرد مناسبی در ارزیابی روان درمانی و میزان تاثیر درمان های مختلف روی بیمار دارد. این پرسشنامه حاوی ۲۱ گروه جملات است. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه بیماری افسردگی اغلب با کارکرد عادی فرد تداخل داشته و نه تنها باعث آسیب و درد فرد می شود ،بلکه افرادی که از بیمار مراقبت می کنند را نیز مبتلا ...