• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولآزمون استاندارد هوش آزمای مختلط ژیل

آزمون استاندارد هوش آزمای مختلط ژیل آزمون ژیل : این آزمون در دبستان ها و به صورت فردی یا گروهی اجرا می گردد . توضیحات به صورت شفاهی به تمامی دانش آموزان کلاس داده می شود . قبل از اجرا توجه به برخی نکات ضروری است که این نکات را در داخل فایل می توانید مشاهده نمایید . دستورالعمل : بچه ها من اکنون دفترچه هایی به شما خواهم داد و سپس کارهایی انجام خواهید داد ...