• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله مروری بر مکتب اکسپرسیونیسم یا گزاره‌گرائی در ادبیات نمایشی

مقاله مروری بر مکتب اکسپرسیونیسم یا گزاره‌گرائی در ادبیات نمایشی بخش اول: مروری بر مکتب اکسپرسیونیسم یا گزاره‌گرائی در ادبیات نمایشی اکسپرسیونیسم یکی از رایج‌ترین شیوه‌های تئاتر معاصر جهان است که از سردمداران آن مانند رهبران دیگر مکاتب هنری تحت تأثیر شرایط اجتماعی و جو حاکم بر جامعه این شیوه را به عنوان شیوه‌ای نوین در ادبیات به وجود آوردند. در اواخر قرن ۱۹ رهبران مکتب سمبویسم در تلاشی که در زمینه توسل به نماد ...