• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت Air Pollution آلودگی هوا

پاورپوینت Air Pollution آلودگی هوا Air Pollution یک انسان بالغ در شبانه روز ۱۵ کیلوگرم هوا تنفس می کند. در حالیکه غذای مورد نیاز او ۵/ ۱کیلوگرم و آب مورد نیاز او ۵/ ۲کیلوگرم است. ترکیب طبیعی هوا ۷۸%ازت،۲۱% اکسیژن ۹۳/.% آرگون، ۳٫/.% گاز کربنیک و مقادیر جزئی گازهای نئون، هلیوم، هیدروژن، رادون، گزنون و غیره اثر آلوده کننده های هوا بر انسان به چه عواملی بستگی دارد؟ سن، جنس، وضع تغذیه، ابتلا به بیماریها،حرارت ،رطوبت ...