• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولبررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق در ایران

بررسی عوامل موثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمار طلاق در ایران قسمتی از تحقیق یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله ...