• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

اصول و اهداف کلاسهای آمادگی برای زایمان


کلاس های آمادگی برای زایمان بخشی از فایل پاورپوینت اهداف آمادگی برای زایمان نقاط مشترک روش های آمادگی برای زایمان تاثیر بر سه فاکتور فیزیولوژیک سایکولوژیک بیولوژیک اصول کلاسهای آمادگی دادن اطلاعات دقیق به منظور کاهش ترس و اضطراب یادگیری تکنیک های ریلکسیشن ، کنترل عضلات، تکنیک تنفس ایجاد یک محیط آرام و حمایت کننده از مادر اهداف کلاسهای آمادگی دادن اطلاعات به منظور کاهش استرس افزایش اطلاعات در مورد برنامه های مراقبتی و بهداشتی کاهش اضطراب و اصلاح تفکرات نادرست آموزش ...