• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولبررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی

بررسی سیستم های نگهداری و تعمیرات دستگاه های ارتباطی و ناوبری کشتی بخشی از مقاله تعریف نگهداری و تعمیرات نگهداری : مجموعه فعالیت هایی که به طور مشخص و معمولاً به صورت برنامه ریزی شده و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی ماشین آلات تجهیزات و تاسیسات انجام گرفته و با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها را افزایش می دهیم ، نگهداری لقب می دهیم . تعمیرات : شامل مجموعه فعالیت هایی ...