• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله سیستم های خبره

سیستم های خبره چکیده مقاله هوش مصنوعی دانش ساخت ماشین ها یا برنامه های هوشمند است تعریف دیگری که از هوش مصنوعی می توان ارائه داد به قرارزیراست : هوش مصنوعی شاخه ا ی است از علم کامپیوتر که ملزومات محاسباتی واعمالی همچون ادراک (perception ) – استدلال (reasoxing ) – یادگیری (Learning ) را بررسی می کند و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می دهد. و همچنین مطالعه روش هایی است برای تبدیل کامپیوتربه ...