• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

آموزش طراحی طلا و جواهرات


کارآفرینی طراحی طلا و جواهرات با دستگاه CNC چکیده طرح توجیهی آنچه در اختیار شماست پروزه دوره کارشناسی اینجانب است که خلاصه تحقیقی پیرامون طراحی طلا و جواهرات با استفاده از نرم افزار گرافیکی و به طور کلی نحوه مدیریت و توصیف کسب و کار دو کارگاه النگو سازی و پایه جواهر و تلفیق هنر و صنعت بررسی میشود. این موضوع تحقیقی نو و تازه ایست که خیلی کم به آن بها داده شده و ...