• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولخلاصه کتاب طراحی کامپایلر

طراحی کامپایلر خلاصه کتاب طراحی کامپایلر مهندس مهدی آصفی صفحات ۲۹۹  الی  ۳۲۰ مقدمه: در این بخش فضا برای مقادیر صفت در زمان کمپایل مورد بررسی واقع می گردد. فضایی برای مقادیر صفت در زمان کمپایل برای ارزیابی صفات، طول هر یک صفت هنگامی که صفت در ابتدا محاسبه می شود آغاز شده و هنگامی که تمامی صفات که به آن وابسته محاسبه گردند پایان یابد. مثال – تعریف نحوی شکل امکان استفاده از تعاریف به فرم زیر ...