• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت مشتری مداری ۵۸ اسلاید

مشتری مداری بخشی از فایل پاورپوینت مفهوم مشتری مداری مهاتما گاندی می گوید: مشتری مهمترین بازدید کننده در محدوده کار ماست. او به ما وابسته نیست، ما به او وابسته هستیم. او مزاحم کار ما نیست، او هدف کار ماست. او یک بیگانه در کار نیست، او بخشی از آن است. ما با انجام کار برای او، لطفی در حق او نمی کنیم، اوست که با فراهم کردن این فرصت به ما لطف می کند. پرمودباترا نیز می گوید: مشتری مزاحمت نیست، ...