• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولمقاله ای در مورد احداث داروخانه

احداث داروخانه مختصری از گزارش کارآموزی ۱ـ با توجه به مشکلات کاری مردم و ترافیک و شلوغی شهر فرد با مراجعه به چندین داروخانه داروی مورد نظر خود را پیدا نیمی کند او میتواند از طریق اینترنت در منزل و یا با مراجعه به اولین داروخانه بفهمد که دارو مورد دلخواه او در کدام داروخانه در سطح شهر است و امیتواند از طریق داروخانه این دارو را تا مثلاٌ ۵ ساعت برای خرید رزرو ...