• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

آموزش کارآفرینی مبنی بر چیست یازدهم انسانی


پاورپوینت آموزش کارآفرینی فصل اول اصول کارآفرینی چرا کار آفرینی؟ چرا بهره وری؟ چرا مدیریت؟ چرا رشد اقتصادی ؟ و … – چرا برخی از افراد نسبت به دیگران موفق تر هستند؟ – چرا بعضی از سازمانها نسبت به دیگران موفق تر هستند؟. – چرا برخی کشورها توسعه یافته اند؟. – با از بین رفتن مرزهای اقتصادی چه کنیم؟ – با تغییرات سریع، رقابت تنگاتنگ ، کمبود منابع و افزایش دانش چه کنیم؟. ((میزان توسعه اقتصادی کشورها ، ملاک فقر ...