• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

آموزش کارآفرینی هر آن چه برای کارآفرین شدن باید یاد گرفت


پاورپوینت آموزش کارآفرینی فصل اول اصول کارآفرینی چرا کار آفرینی؟ چرا بهره وری؟ چرا مدیریت؟ چرا رشد اقتصادی ؟ و … – چرا برخی از افراد نسبت به دیگران موفق تر هستند؟ – چرا بعضی از سازمانها نسبت به دیگران موفق تر هستند؟. – چرا برخی کشورها توسعه یافته اند؟. – با از بین رفتن مرزهای اقتصادی چه کنیم؟ – با تغییرات سریع، رقابت تنگاتنگ ، کمبود منابع و افزایش دانش چه کنیم؟. ((میزان توسعه اقتصادی کشورها ، ملاک فقر ...