• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولشبیه سازی سقوط قطره با استفاده ار نرم افزار Fluent

شبیه سازی سقوط قطره با استفاده ار نرم افزار Fluent (VOF model  Fluent) در این فایل اموزشی تمامی مراحل بصورت گویا همراه با عکس می باشد. مناسب برای  دانشجویان مکانیک و مهندسی شیمی مقدمه میخواهیم سیستم دو فازی که در ان دو قطره , با دو اندازه متفاوت از حالت سکون , تحت تاثیر جاذبه سقوط میکنند را شبیه سازی نماییم. هدف : اشنایی با گمبیت VOF model تنظیم سیستم دو فازی Patch تنظیم انیمیشن گیری از حل موازی سازی cpu سیست ...