• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپاورپوینت تزئینات وابسته به معماری ایران مقرنس

تزئینات وابسته به معماری ایران مقرنس بخشی از پاورپوینت مقرنس با کلمۀ قرنا، قرنس و قرنیس خویشاوند است. قرنیز-مأخوذ از قرناس یا قِرنس «عربی» پیش آمدگی باریک بالای در و پنجره، .شبیه حاشیه یا سایبان که با آجر یا سیمان درست می‌کنند قسمی زینت که در اطاق ها و ایوان ها به شکلهای گوناگون گچبری کنند. سقف یا گنبدی گچ‌بری شده، بنای بلند و عمارتی عالی که در سقف آن نقش و نگار. برجسته یا پله پله ...