• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ


پرسشنامه پنج عامل شخصیتی شامل 50 گویه است که توسط گولدبرگ معرفی شده است . این پرسشنامه برای بررسی و ارزیابی کردن 5 تیپ شخصیتی در افراد به کار می رود .نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت و از عمدتا نادرست تا عمدتا درست امتیازبندی شده است. شخصیت به همه خصلتها و ویژگیهایی اطلاق می‌شود که معرف رفتار یک شخص است، از جمله می‌توان این خصلتها را شامل اندیشه ، احساسات ، ادراک شخص ...