• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصولپرسشنامه تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها

تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها معرفی پرسشنامه این پرسشنامه ۳۲ سوال داشته و هدف آن بررسی تاثیر اسپانسرینگ ورزشی بر ارتباطات بازاریابی شرکت ها (اهداف عمومی شرکت، اهداف بازاریابی شرکت، اهداف رسانه ای شرکت، اهداف شخصی، موفقیت تجاری و مالی) می باشد. روایی و پایایی : دارد تفسیر و نمره گذاری: دارد مولفه: دارد تعداد سوال: ۳۲ تعداد بعد: ۵ نوع فایل: ورد آفیس word تعداد صفحات:  ۴ منبع: دارد پرسشنامه کاملا استاندارد است